Pro region:  |  V kategorii: Asociace, sdružení  |  21 kontaktů

CIUR a.s.

CIUR a.s. Od svého založení v roce 1991 patří česká rodinná firma CIUR mezi lídry v oblasti výroby celulózových vláken na bázi recyklovaného papíru. Osmdesát procent produkce míří na export. Ve výrobním závodě v Brandýse…

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Společnost pro technologie ochrany památek - STOP

STOP je zájmové sdružení profesionálů zabývajících se problematikou ochrany památek. Snaží se přispět ke zlepšení komunikace mezi památkáři, technology a restaurátory a ke zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o…

Asociace energetických specialistů, z.s.

Asociace energetických specialistů, z.s. je nezávislou neziskovou organizací sdružující energetické specialisty, kteří jsou zapsání pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

Asociace Akustiky je nezisková organizace, která podporuje právo uživatele stavebního díla v duchu definice... ...stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován…

Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Český svaz stavebních inženýrů

Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě…

Sdružení EPS ČR

Asociace českých výrobců otvorových výplní

Česká hydroizolační společnost

Česká hydroizolační společnost (ČHIS), odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů - dobrovolné a nezávislé sdružení odborníků z oboru hydroizolační techniky.

Asociace energetických auditorů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR