Pro region:  |  V kategorii: Zkušebny a laboratoře  |  19 kontaktů

CIUR a.s.

CIUR a.s. Od svého založení v roce 1991 patří česká rodinná firma CIUR mezi lídry v oblasti výroby celulózových vláken na bázi recyklovaného papíru. Osmdesát procent produkce míří na export. Ve výrobním závodě v Brandýse…

A.W.A.L. s.r.o.

Expertní a projektová kancelář - stavební izolace a stavební fyzika. Projekty, posudky, návrh, poradenství, dozory a odborný software.Držitel certifikátu managementu kvality ISO 9001:2008, držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011…

SUDOP PRAHA a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s.

LADISLAV BUKOVSKÝ

Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.

Asociace Akustiky je nezisková organizace, která podporuje právo uživatele stavebního díla v duchu definice... ...stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován…

Akustika Praha s.r.o.

Studio D - akustika s.r.o.

G r e i f - a k u s t i k a , s.r.o.

SONING Praha a.s.

Technická inspekce České republiky

Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými…

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Textilní zkušební ústav, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Akson, s.r.o.

EKOLA group, spol. s r.o.