Balkony a jejich opravy

Kamil Barták

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Přehled možností řešení balkónů a to jak z hlediska statické, ale i izolačního. V knížce jsou též principy technického řešení historických balkonů.

Ke stažení:

BARTÁK Kamil, Balkony a jejich opravy, Grada Publishing, Praha 2002, 1. vyd. 87 s. ISBN 80-247-0175-8