Etancheite du BTP a base de bitumen

Dominique Zoccoli, Alain Blotiere, Philipppe Castex, Daniel Deslanderes, Gerald Dolobel, Pierre Pannetier

Chambre syndicale nationale de l´etancheite 6 – 14, rue La Pérouse, 75784 Paris Cedex 16

Technická příručka francouzského svazu vodotěsných izolací, která se zabývá navrhováním a prováděním vodotěsných izolací na bázi asfaltových pasů. Součástí knihy jsou jednak technologické postupy provádění, ale také řešení konstrukčních detailů, které je typicky francouzské. Zejména pak jsou zde používány pravé úhly pro řešení přechodu svislá a vodorovná izolace.

Ke kopírování:

ZOCCOLI Dominique a kol., Etancheite du BTP a base de bitumen. Chambre syndicale nationale de l´etancheite, 1. vyd. Paris, 1994, 168 s. bez ISBN