BITUMEN

Eberhard Braun

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln

Velmi podrobná kniha o asfaltech a jejich použití v rámci stavebnictví, výrobě asfaltových izolací atd. Jsou zde uvedeny technické vlastnosti jednotlivých variant a prakticky vše co člověk může hledat o asfaltech a jejich vlastnostech, resp. použití.

Ke kopírování:

BRAUN Eberhard, BITUMEN, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. 2. vyd. Köln 1991, 160 s. ISBN 3-481-00274-2