Handbuch – Dachabdichtung

Hans Peter Eiserloh

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln

Komplexní kniha o navrhování a provádění plochých střešních plášťů s akcentem na příklady, včetně negativních. Rozsáhlá a podrobná publikace s množství obrázků, včetně konstrukčních detailů

Ke kopírování:

EISERLOH Hans Peter, Handbuch – Dachabdichtung, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. 1. vyd. Köln 2002, 222 s. ISBN 3-481-01887-8