Ploché střechy

Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová a kol.

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Sokolská 15, Praha 2

Komplexní kniha o navrhování a provádění plochých střešních plášťů s velkým množstvím konstrukčních detailů. Popisem materiálů a konstrukčních prvků.

Ke kopírování:

HANZALAVÁ Lenka, ŠILAROVÁ Šárka a kol., Ploché střechy, Informační centrum ČKAIT, 1. vyd. Praha 2005, 328 s. ISBN 80-86769-71-2