Impact of moisture on long term performace of insulating products based on stone wool

Tomáš Vávra

Tese pro disertační práci, z oblasti vlhkosti tepelných izolací – minerálních vlákna, jejího vlivu na funkčnost a kvalitu těchto izolací.

Ke stažení:

VÁVRA Tomáš, Impact of moisture on long term performace of insulating products based on stone wool, Licentiate Thesis in Building Technology Stockholm 2007, 1. vyd. 100 s. ISBN 91-7178-637-1