Pozemní stavitelství I pro SPŠ stavební – Základní požadavky a konstrukční systémy budov

Petr Hájek a kol.

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Základní informace o konstrukčních systémech budov, pro úroveň průmyslovek. Jsou zde srovnány a ukázány systémy, které se v praxi v současné době dominantně používají.

Ke stažení

HÁJEK Petr a kol. Pozemní stavitelství I pro SPŠ stavební – Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, Praha 2014, 1. vyd. 144 s. ISBN 978-80-247-5101-6