Konference Izolace 2020 – sborník přednášek

M. Novotný – odborný garant konference (přehled autorů je uveden na titulní straně sborníku)

A.W.A.L., s.r.o. Eliášova 20, 160 00 Praha 6

Sborník přednášek obsahuje všechny přednášky z 21. Ročníku této konference. Základním tématem tohoto ročníku konference byl vztah izolace a paragrafů, resp. právních předpisů. Jak právní předpisy, tak naopak technika, se vzájemně ovlivňují a nemohou fungovat odděleně a proto je nutné si vzájemně vyměňovat informace, které se vzájemně významně ovlivňují.

Pro kopírování:

NOVOTNÝ Marek, Sborník 21. ročníku k konference Izolace 2020. 1. vyd. Praha. A.W.A.L., 2020, 73 s. ISBN 978-80905755-7-8