Pracujeme na střeše

V. Hájek, J. Pavlis, M. Novotný

Sobotáles, Mostecká 9, 118 00 Praha 1

Kniha pojednávající o plochých i šikmých střechách, která obsahuje velké množství obrázků a technických dokumentů, které byly platné v době jejího vydání. Ukazuje roveň poznání v roce 1995, kdy byla vydána. Tedy z doby, kdy se u nás objevovaly obvyklé evropské technologie a materiály. Velmi rychle jsme dohnali technickou úroveň obvyklou v Evropě. Tuto knihu lektoroval pan František Rambousek, který psal učebnice pro průmyslovky, které jsou mnohdy platné dodnes.

Pro kopírování:

HÁJEK Václav, PAVLIS Jaroslav, NOVOTNÝ Marek. Pracujeme na střeše. 1. vyd. Praha, Sobotáles 1995, 243 s. ISBN 80-85-85920-12-3