Ploché střechy navrhování a sanace

L. Hanzalová, Š. Šilarová, a kol.

Public History

Rozsáhlá publikace obsahující technická řešení plochých střech ze všech pohledů – od navrhování až po realizaci. Obsahuje podmínky pro navrhování jako např. klimatické vlivy, chemické, biologické a akustické, stejně tak jako odpovídající navrhování z hlediska tepelné technicky. Samostatná kapitola je věnována odvodnění, mechanickému kotvení a požární technické. Na základě vstupních údajů je zde zpracováno navrhování plochých střech včetně konstrukcích detailů. Jedna z kapitol je věnována vývoji střešních plášťů, včetně interakce s vadami a poruchami.

Pro kopírování:

HANZALOVÁ Lenka, ŠILAROVÁ Šárka a kol. Ploché střechy navrhování a sanace. 1. vyd. Praha, Public History, 2001, 397 s. ISBN 80-86445-08-9