Ploché střechy – praktický průvodce

K. Chaloupka, Z. Svoboda

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Spíš textově než obrázkově pojednaná kniha o plochých střechách obsahuje rozsáhlé, spíše textové informace z oblasti plochých střech. Jedná se spíše o rozsáhlé textové informace o navrhování střech z hlediska konstrukčního a z hlediska tepelně technického.

Pro kopírování:

CHALOUPKA Karel, SVOBODA Zbyněk. Ploché střechy – praktický průvodce. 1. vyd. Praha, Grada Publisching, 2009, 259 s. ISBN 978-80-247-2916-9