Poruchy staveb

Jürgen Bleich

Jaga group, v.o.s. Starohorská 2, P.O. Box 61, 819 95 Bratislava 15

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt CH-8600- Dübendorf

Vady a poruchy v průřezu stavebnictví – přehled konkrétních poruchy, nejen v oblasti střech, ale i v dalších stavebních konstrukcích. Velmi populární kniha, která je již vydaná v několika variantách, které se od sebe lehce liší.

BLEICH Jürgen, Poruchy staveb, Jaga group, v.o.s., Bratislava 1999 1. vyd. 287 s. ISBN 80-88905-50-8