Stavební konstrukce I – pro SPŠ stavebních

F. Rambousek a kolektiv

SNTL – Státní nakladatelství technické literatury Praha

Historická učebnice o pro průmyslovky, jednak dokumentující stav techniky v roce 1969, ale se spoustou technických informací, které jsou platné dodnes. Včetně historických informací z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Je to také významný podklad pro technické informace z této doby.

Ke kopírování:

RAMBOUSEK F. a kolektiv, Stavební konstrukce I – pro SPŠ stavebních, SNTL – Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1969 2. vyd. 288 s. ISBN 6311-04-709-69, L 17-C2-IV-1/74866-VI