Pozemní stavitelství II – pro 2. ročník SPŠ stavebních

Václav Hájek a kol. (kapitola o střechách – Marek Novotný)

Sobotáles, Mostecká 9, 118 00 Praha 1,

Učebnice shrnutí problematiku konstrukcí pozemních staveb odpovídající k roku vydání tj. k roku 1999. Vyjímám z obsahu: stropní konstrukce, ztužující věnce a zední kleštiny, podlahy, schodiště, žebříky a rampy, předsazené konstrukce, zastřešení budov, literatura. Jedná se o tradiční učebnici, které obsahuje velké množství doplňujících obrázků a odpovídá problematice, která je vyučována na SPŠ stavebních.

Pro kopírování:

HÁJEK Václav a kol. Pozemní stavitelství II – pro 2. ročník SPŠ stavebních. 1, 2. vyd. Praha, Sobotáles, 1999, 218 s. ISBN 80-85920-59-X