Priručka k navrhovaniu a ralizácií vegetačních striech

Josef Oláh, Kamil Binek, Peter Budiak

Cech strecharov Slovenska, Ivanska cesta 27, 821 04 Bratislava

Kniha řeší vše o vegetačních střechách, skladby detaily a další požadavky na technické řešení. Jsou zde popsány všechny druhy vegetačních střech včetně šikmých. Kniha je doplněna o příklady realizací.

Ke kopírování:

OLÁH Josef, BINEK Kamil, BUDIAK Peter, Priručka k navrhovaniu a ralizácií vegetačních striech. Cech strecharov Slovenska, 1. vyd. Bratislava, 2014, 177 s. ISBN 978-90-227-4135-4