Strechár – Spravodaj Cechu strechárov Slovenska

Cech strecharov Slovenska, Ivanska cesta 27, 821 04 Bratislava

Specializovaný časopis cechu sloužící dominantně i účelům členům cechu, spíš tedy je to spolkový, cechovní zpravodaj.

www.cechstrecharov.sk