Sborník technických řešení VHJ – Izolace základových konstrukcí staveb živičnými materiály – 1. DÍL – 1985

,

Stavební isolace, n.p., Praha – Projektová správa – Odpovědný pracovník Ing. Drahomíra Halušková, Jan Stejskal

MIchelská 12a, Praha 4

VHJ Teplotechna o.p. – GŘ Praha

V rámci velmi minulých let vznikaly dokumenty, které mají nadčasovou účinnost a funkčnost. Jedním z příkladů je tento „Sborník“, který shrnuje pravidla realizace vodotěsných izolací od projekce až po provádění. V té době bylo dobrým zvykem, že se vodotěsné izolace spodní stavby podrobně rozkreslovaly a to včetně konstrukčních detailů. Základní pravidla těchto detailů platí dodnes. Trochu se pozměnila materiálová báze, ale v žádném případě se nezměnila pravidla technických řešení jednotlivých detailů.

ISBN Identifikace:

HALUŠKOVÁ Drahomíra, STEJSKAL Jan, Sborník technických řešení VHJ – Izolace základových konstrukcí staveb živičnými materiály, Stavební isolace, n.p., Praha – Projektová správa, 1. vyd. 1. díl – 1985, bez ISBN