Le contrôle d’étanchéité

Bernard Seemann

ÉDITIONS EYROLLES, 61 bd Saint-Germain, 75240 Paris CEDEX 05, www.editions-eyrolles.com

Při řešení vodotěsných izolací, ale všeobecně při provádění stavebních prací je velmi důležitá kontrola. Tento typ práce je v současné době velmi důležitý a je nutné najít odpovídající metodiky kontroly, které mohou používat i velmi moderní metody, které se pak překrývají do dalších oborů. Zde je sestaven přehled možností kontroly izolačních systémů v současné době.

ISBN Identifikace:

SEEMAN Bernard, Le contrôle d’étanchéité, ÉDITIONS EYROLLES, Paris 2008, 1. vyd. 156 s. ISBN-10: 2212123744, ISBN-13: 978-2212123746