Tepelné mosty

Roman Šubrt, Michla Volf

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Souhlas příkladů konstrukčních detailů (spíše schémat) stavebních konstrukcí, které jsou teplenými mosty. Jejich přepočítání v rámci dvourozměrného šíření tepla. Velmi dobrý příklad souboru příkladů ne dobré, ale „špatné“ praxe, tedy toho čeho bychom se měli vyvarovat. Současně je to soubor příkladů, které v obecné rovině dávají pravidla, co se nemá dělat.

Ke stažení

ŠUBRT Roman, VOLF Michal, Tepelné mosty, Grada Publishing, Praha 1. vyd. 2020, 145 s. ISBN 80-247-0071-09