Typische Bauscäden im Bild – erkennen – bewerten – vermeiden – instand setzen

Ralf Ertl, Martin Egenhofer, Michale Hergenföder, Tomas Strunck

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln

Komplexní kniha o poruchách staveb. V Německu jich mají také dost a jsou naprosto shodné s tím, s čím se potkáváme zde. Výborně a rozsáhle zpracovaná problematika poruch na stavbách, které jsou pak dokumentovány rozsáhlým množstvím fotografií.

Ke stažení

ERTL Ralf, EGENHOFER Martin, HERGENFÖDER Michael, STRUNCK Tomas, Typische Bauscäden im Bild – erkennen – bewerten – vermeiden – instand setzen, Köln 2. vyd. 404 s. ISBN 978-3-481-03115-2