Tesařství – tradice z pohledu dneška

Jaroslav Kohout, Antonín Tobek, nově uspořádal a doplnil Pavel Müller

Grada Publishing a.s., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice

Přehled tradičního tesařství se vším všudy od materiálů, přes spoje až po celé konstrukce, ale nejen o střechách a krovech, ale též o dalších tesařských konstrukcích – stropy atd.

Ke kopírování:

KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín nově uspořádal a doplnil MÜLLER Pavel, Tesařství – tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, Praha 1996, 1. vyd. 256 s. ISBN 80-7169-413-4