Konstrukce pozemních staveb 30 – Kompletační konstrukce

Václav Hájek, Luděk Novák, Jindřich Šmejcký

Vydavatelství ČVUT, Zikova 4, 166 35 Prha a 6

Skripta, jaká již se moc nevidí. Kompletní přehled kompletačních konstrukcí, včetně střech, oken atd. Konstrukční principy jsou i nadále použitelné. Problémem je trochu postoj k teplené technice, kde je nutné pro příklady z těchto skript uvažovat se změnami v této oblasti.

Ke stažení:

HÁJEK Václav, NOVÁK Luděk, ŠMEJCKÝ, Konstrukce pozemních staveb 30 – Kompletační konstrukce, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (první vydání 1985), 451 s. ISBN 80-01-01490-8