The Manual of Below-Grade Waterproofing

Justin Henshell

John Wiley & Sons., Inc.

Kniha obsahuje základní informace o navrhování vodotěsných izolací spodní stavby, což je velmi složitý úkol pro všeobecné stavaře a architekty, které v této oblasti čas od času plavou zejména, když se neporadí se specialisty a vychází jen z reklamních podkladů výrobců. V knize je souhrn informací o vodotěsných izolacích spodní stavby, které pak vedou ke správnému návrhu, resp. realizaci tohoto druhu izolace.

ISBN Identifikace:

HENSHELL Justin, The Manual of Below-Grade Waterproofing, John Wiley & Sons., Inc. Routledge, 2016, 1. vyd. 294 s. ISBN 0471-37730-9