Typische Schäden am Dach – Erkennen – vermeinden – beheben

Walter Holzapfel

Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG. Köln

Velmi, velmi podrobná kniha o vadách a poruchách na plochých, ale i šikmých střechách s řadou konkrétních případů, které jsou platné i pro naše klimatické a stavební podmínky.

Ke kopírování:

HOLZAPFEL Walter, Typische Schäden am Dach – Erkennen – vermeinden – beheben. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, 1. vyd. Köln 2007, 230 s. ISBN 3-481-02145-3