Poruchy střech – jak je rozeznat, jak jim předcházet a jak je odstraňovat

Walter Holzapfel

Vydavatelství JAGA GROPUP, s r.o., Bratislava

Překlad německé knihy ve velmi dobré kvalitě, včetně vlastního vydání.

Ke kopírování:

HOLZAPFEL Walter, Poruchy střech – jak je rozeznat, jak jim předcházet a jak je odstraňovat. Vydavatelství JAGA GROPUP, s r.o., 1. vyd. Bratislava 2008, 159 s. ISBN 978-808076-067-0