Poučení z praxe

,
Klempířské prvky teras jsou vystavené drsným klimatickým podmínkám Zima odešla a stopy po sobě zanechala. Zima, mráz, voda a námrazy umí projevit svou sílu, a to zejména na konstrukce, které tomu nejsou přizpůsobeny (nejsou…

Večerní procházka Prahou

,
Také při procházkách Prahou, a to i její historickou částí (titulní obrázek zachycuje pohled na Strahovský klášter), je možné identifikovat vady a poruchy z hlediska vodotěsnosti. Tedy přesněji, poruchy ochrany stavebních…

Malá část stavby se spoustou vad

, ,
  Seznámím vás s balkónem, který vykazuje celu řadu a vad a poruch.  Prakticky všechny jsou dokumentovány na následujících obrázcích. Je velmi vhodné si popsané souvislosti uvědomit a podobným krokům se vyhnout. Vady…

Izolace jsou extrémní sport

, ,
Když je něco extrémní, tak to znamená, že jde o akt dohnaný do krajnosti. Dělat střechy, resp. balkóny, bez izolace, jsou také činy extrémní. A můžete se rozhodnout, zda z hlediska odvahy nebo hlouposti. Že se to nemůže stát?…

Ukončení asfaltové hydroizolace na svislé konstrukci

,
Jedním z nejjednodušších konstrukčních detailů ve střechách je ukončení hydroizolace na svislé konstrukci. Platí zde totiž jen velmi málo zásad, jenže je nutné je dodržet. Na obr. 1 je příklad z praxe, ve kterém absentuje…

Také balkóny mohou být vegetační

Možná, že trsy zeleně, trčící z balkónů, jsou novým ekologickým trendem?!  Spíš se ale domnívám, že jde o nálety. A to nálety mimořádně nebezpečné. Proč? Vegetace cíleně pěstovaná potřebuje zvláštní zacházení…

Izolace a systémová řešení „ROCKWOOL“ pro bezpečné budovy

, , , , , ,
Dalším příspěvkem ve sborníku konference Izolace 2020 byla zpráva o izolacích a systémových řešeních společnosti ROCKWOOL, a.s. pro bezpečné budovy. Společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem v Bohumíně je součástí dánské…

Seminář – Odsolování zdiva památkových objektů

, ,
Dne 14. listopadu jsme navštívili seminář na téma odsolování zdiva památkových objektů, kterou pořádala Společnost pro technologii památek - STOP, z.s. Akce proběhla v přednáškové aule domu ABF. Působení vlhkosti…

Konečně zcela nehořlavé řešení pro soklovou část fasády ETICS!

, , ,
Použité tepelně izolační materiály nemají vliv pouze na samotnou tepelnou ochranu budovy. Hrají také rozhodující roli v konceptu pasivní požární ochrany konkrétní budovy a mohou také výrazně ovlivnit i pocit bezpečí jejich…

Minerální vlákna z kamenné vlny v dějinách izolační výroby

, , , ,
ROCKWOOL na základě 80. výročí výroby izolací (Dánsko, 1937), 25. výročí zastoupení na českém trhu (Praha, 1993) a 20. výročí zahájení výroby v Bohumíně (1998) bilancuje dosavadní vývoj izolačních materiálů, posuny…

Your Knowledge 2018 aneb cesta do hlubin študákovy duše…

, , , ,
Kto má najkrajší pohĺad na Kočovce z perspektivy? Predsa bociany, ktoré každoročne hniezdia v blízkosti parku na stĺpe elektrického vedenia.... O jarním víkendu 14.-15. 4. jsem společně se svými kolegy Ing. Michalem Šidou,…

Tisková zpráva Akademie zateplování 2017

, , , ,
Podzim bude patřit tématům zateplování dřevostaveb a šikmých střech, lehkým obvodovým a skládaným konstrukcím a také plochým střechám.Série přednášek expertů na zateplování pokračuje dvěma podzimními…

NORTON Clipper představil svou první pásovou pilu a předčil očekávání

,
Expert na diamantové kotouče a stolové pily, lucemburská společnost NORTON Clipper, uvedla na trh svou novou pásovou pilu. Robustní model CB 511 je určený k řezání cihelných, pórobetonových a betonových zdících bloků jako…

Fasády se dřevem

ÚvodFasáda (z francouzského face tvář, líc) je konečná úprava vnějších stěn budovy. Dřevěný obklad- vyskytuje se od historických dob zejména na nevytápěných, pomocných stavbách, asi od poloviny 20. století byly užívány…

Znalec a obalové pláště staveb – poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch

Úvod referátu Na úvod našeho příspěvku je možný povzdech „snad už to půjde lépe a kvalitněji“…. Myslíme si, že se nedopouštíme žádné technické chyby, jestliže si připustíme a zároveň prakticky ukážeme to, co…

Detaily napojení střešních oken

,
Střešní okno Střešním oknem nazýváme výplň otvoru v šikmých střechách a na rozdíl od automobilů, které vnímáme mnohem intenzivněji, jsou poměrně fádní. U automobilů jsou jednotlivé typy pro nás jiné, hlavním rozdílem…

Systémy opláštění z pohledu výrobce mechanického kotvení

1. Požadavky na opláštění stavby Níže je uveden přehled základních požadavků na výrobky pro opláštění stavby a to včetně požadavků na upevňovací prvky, které jsou z hlediska nosné funkce rozděleny na primární a na…

Sklo a hliník v obálce budovy z pohledu stavební fyziky

ÚvodLehký obvodový plášť (LOP) na bázi skla a hliníku je z pohledu stavební fyziky velmi složitá stavební konstrukce. Standardní obvodové konstrukce lze hodnotit součinitelem prostupu tepla U stanoveného na základě výpočtu…

Vliv zateplovacího systému na neprůzvučnost konstrukcí

,
LegislativaOchrana proti hluku je jedním z osmi základních požadavků na stavby, které jsou definovány v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 156 Požadavky na stavby (1) Pro stavbu…

Sokl – rizikový detail

,
SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKYSprávnému řešení soklu budov - interakci obvodové stěny s terénem byla zatím věnována jeho důležitosti neodpovídající pozornost. V literatuře se setkáváme pouze s náznakem či ryze teoretickým…

Spolehlivá montáž předsazených oken

Předsazená montáž oken při použití konzol systému JB-D® anebo JB-D®/L Montáži předsazených oken do otvorových výplní nebyla donedávna věnována velká pozornost. S nárůstem počtu novostaveb či rekonstrukcí i u nás v…

Předsazená montáž oken

,
V současné době vysokých požadavků na zateplení budov jsou používány stále větší tloušťky tepelných izolací stěn. Tvůrci takto masivně zateplených budov jsou často postaveni před problém, jak vzhledem k tloušťce tepelných…

Opláštění hal sendvičovými panely – ideální izolace pro všechny průmyslové stavby

,
Sendvičové panely jsou v současné době hitem pro opláštění průmyslových budov, jejich zateplení a rekonstrukci. Výborné tepelně-izolační vlastnosti opláštění zajistí maximální energetickou úsporu při provozu v hale.  Izolace…

Nová zelená úsporám pokračuje

, ,
Dotační program Nová zelená úsporám 2013 Ministerstva Životního prostředí ukončil koncem roku 2013 příjem žádostí. Na úspěšný program navazuje v roce 2014 vypsáním dotačního programu Nová zelená úsporám. Žádosti…

Zatékání ve fasádě

,
O využití nedestruktivních vlhkostních detektorů Tramex pro vyhledávání netěsností ve střešních pláštích už jste se mohli dočíst v dříve uveřejněných článcích, ale využití přístroje RWS pro fasády zatím stále…

Nepodceňujte měření vlhkosti

Andrew Rynhart, technický ředitel irské společnosti Tramex zde hovoří obecně o měření vlhkosti, o důležitosti nedestruktivních vlhkoměrů a o zkušenostech uživatelů vlhkoměrů Tramex z celého světa.

Využití kapilárně aktivních materiálů při energetické sanaci budov

Při odstraňování vlhkosti ze staveb se v posledním desetiletí osvědčily materiály chovající se vůči vodě jako kapilárně aktivní. Kapilárně aktivní materiály díky své pórovité struktuře dovednou vodu okamžitě při prvním kontaktu do sebe nasát a velice rychle v sobě transportovat nebo uložit až do okamžiku svého odevzdání např. ve formě vodní páry do okolí. Tato vlastnost se využívá ve stavebnictví tam, kde to vyřeší investorovi problém.

Novodobé a typické stavební technologie nízkoenergetické výstavby z pohledu úvěrového financování

Téma této druhé přednášky navazuje z části na první část (článek zveřejněn 1.4.2011). Tentokráte je se zaměřením na problematiku rozestavěnosti staveb v souvislosti se zajištěním financování energeticky úsporných staveb úvěrem. Opět platí co v předchozí přednášce - pokud by měla ČR standardní právní úpravu spočívající v tzv. „římském právu“, kdy je stavba součást pozemku, podstatná část majetkoprávních a finančních problémů by nemusela nastat.

Vnitřní zateplovací systém Rockwool INROCK pro stavby historického charakteru, 2. část

Systém INROCK byl vyvíjen po dobu několika let a jednotlivé etapy využívaly nejprve prostou selekci známých a víceméně standardních, později však vedly k řízenému vývoji nových materiálů s přesně specifikovanými vlastnostmi.

Vnitřní zateplovací systém Rockwool INROCK pro stavby historického charakteru

Snaha o úspory energie se dnes stává alfou i omegou v oboru pozemního stavitelství. K těmto intenzivním a dnes i zčásti oficiálně podporovaným aktivitám se přistupuje různě a na různé úrovni.