Preventivní protiradonová opatření u novostaveb

,
1 Cíl preventivních opatření  Koncentrace radonu v pobytových prostorech nově stavěných staveb by podle atomového zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb. neměla překročit tzv. směrnou hodnotou 200 Bq/m3. Doporučuje…