Co s § 45 ve zrušených pražských stavebních předpisech

,
Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy spěšně uvedené v platnost prvního října minulého roku, neboli tzv. pražské stavební předpisy (PSP), jsou už minulostí a na internetu i v ulicích běží diskuse, zda bylo správné tyto…

Denní osvětlení a proslunění bytů v českých zemích v průběhu desetiletí

,
Anotace Požadavek na stanovení závazných požadavků na denní osvětlení bytů byl stanoven již v Athénské chartě (1933). Byla to reakce na neutěšené podmínky bydlení v městských aglomeracích té doby. Myšlenky Athénské…

Vitruvius o denním světle

1. ÚvodVýznam osvětlení denním světlem si uvědomovali lidé už ve starověku. Toto vědomí bylo silné i proto, že umělé osvětlení bylo v té době nedokonalé, neboť mohlo být zajišťováno pouze spalováním organických…

Výpočtové modely dráhy slunce v kontextu nové evropské normy

Tento příspěvek vznikl na základě prezentace konané v rámci setkání CEN/TC 169/WG 11 v Kodani v květnu roku 2013. V rámci nově připravované evropské normy na denní osvětlení se připravuje část, která řeší proslunění.…

Stavební světelná technika a stavební rozvoj našich měst v kontextu naší a evropské normalizace (II.

Po čtrnácti dnech se vracíme k rozhovoru s doc. Ing. Janem Kaňkou, Ph.D. nad tématem světelné techniky v současných podmínkách výstavby v České republice. Proslunění je jistě součástí kvality bytu, ale určitě ne součástí…

Stavební světelná technika a stavební rozvoj našich měst v kontextu naší a evropské normalizace (I.

Jedním z nezanedbatelných požadavků na stavby z hlediska stavební fyziky je světelná technika. V současné době došlo či dochází ke změnám legislativy v oblasti stavebnictví. Nedávno byl změněn Stavební zákon, celostátní…

Řešení oslunění polyfunkčního objektu v Gabonu

Článek se zabývá základním řešením polyfunkčního objektu ve státu Gabon v Africe z hlediska problematiky zastínění.

Konec jednoho sporného rozsudku

,
Jak již bylo inzerováno je v současné době platná novelizovaná vyhláška ČR 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Mimo jiné je upraven i §13, který se zabývá prosluněním.

Některá úskalí současné legislativy ve světelné technice

V České republice potažmo v Československu je jak denní osvětlení tak oslunění zavedeno v normách a legislativě již dávno. Mohlo by se tedy zdát, že za tak dlouhou dobu nás již nemůže v dané oblasti nic překvapit, přesto opak může být spíše pravdou.

Energetická náročnost osvětlovacích soustav

Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již řadu let. V posledním desetiletí se v důsledku diskuze o globálním oteplování a jeho dopadech zvýšil tlak na rychlejší zavádění postupů týkajících se snižování energetické náročnosti budov a jejího hodnocení do praxe. Příspěvek se věnuje vztahu mezi světelně technickými parametry a energetickou náročností osvětlení a popisuje možné směry v hledání energeticky účinných osvětlovacích soustav.

Poznámka k přesnosti měření denního osvětlení

Blok věnovaný na konferenci Izolace dennímu osvětlení zakončil svým příspěvkem doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. Nejistotami měření denního osvětlení vás provedeme právě teď.

Problematika denního osvětlení a proslunění v praxi

Sluneční záření a denní osvětlení ovlivňuje základní biologické pochody v lidském organismu, stav imunitního systému i nervové soustavy. Proslunění vnitřního prostoru má kladný vliv na psychiku člověka a zároveň dochází působením UV záření k dezinfekci vnitřního prostředí. Při návrhu budov i urbanistického řešení územních celků by mělo být dbáno na vytvoření zdravého a příjemného vnitřního prostředí pro jeho uživatele. Tuto problematiku nám ve svém příspěvku, který zazněl na konferenci Izolace 2009, přiblíží Ing. Markéta Hofmanová

Právní důsledky světelnětechnických studií

Stále se zahušťující zástavba v atraktivních částech měst vede nutně ke sporům, které se týkají zastínění stávající zástavby stavbami novými. Některé z těchto sporů končí až v soudních síních, kde již nerozhodují technické argumenty, ale špatně či dobře formulované zákony a vyhlášky. Tuto problematiku Vám přiblíží příspěvek Ing. Marcela Pelecha, který zazněl letos v lednu na konferenci Izolace 2009.