Problematika pojížděných izolací

,
Přímo pojížděné hydroizolace jsou velmi náročné, a to jak z hlediska materiálů, tak z hlediska provádění. Pro úspěšnou realizaci je nutné splnit řadu podmínek, které se plní občas jen velmi těžko.Z těchto podmínek…

Vodárenská nádrž Landštejn – posouzení skutečného technického stavu těsnění návodního svahu z fólie

, ,
Úvod Fatra, a.s., Napajedla jako jeden z nejvýznamnějších evropských zpracovatelů termoplastů vyrábí hydroizolační těsnící pásy z plastových fólií na bázi PVC-P téměř 60 let. Za tuto dobu zaznamenal vývoj výrobních…

Voda nás spojuje

1. Voda nás spojuje Název příspěvku není pouhým reklamním sloganem, ale především informací o spojení dvou partnerských firem, které vytvořily silný tým společně řešící problematiku komplexního odvodnění komunikací…

Provozní zkoušky napojení asfaltového izolačního pásu na stávající polyuretanovou izolaci

,
1. Úvod Během výstavby dvou velkých mostních objektů na stavbě dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice musel zhotovitel řešit problém napojení asfaltového pásu na stávající polyuretanovou izolaci.  Mostovka v celé…

Složení asfaltových izolačních pásů v České republice

,
1. Úvod  Hydroizolační funkci v asfaltových izolačních pásech (dále v textu AIP) zajišťuje asfaltová hmota a to její množství a kvalita. Asfaltová hmota se skládá z asfaltu, polymerů a plniv. Kvalita asfaltové hmoty…

Praktické problémy mostního izolačního souvrství v České republice

,
Úvod Cílem tohoto příspěvku je stručný popis závad na mostních vozovkách, které byly v posledních letech zaznamenány na několika stavbách v České republice. Jde o opakované závady, jejichž příčina nebyla doposud objasněna…

24. konference Hydroizolace a vozovky na mostech

,
Ve dnech 3.-4.prosince 2014 se konala v jihomoravském Kurdějově již v pořadí 24.konference na dané téma. Tradičně byla uspořádána společností IZOMEX Brno a organizačně zajištěna paní Ing. Hanou Némethovou – SB KONZULT,…

Baryprene – izolace parkovišť

,
V současné době se při výstavbě nových nákupních center stéle více setkáváme s problémem jak izolovat přilehlá parkoviště.