Registrace na konferenci Izolace 2019 je v plném proudu

Registrace na konferenci Izolace 2019, která se koná 7. 2. 2019 a přinese nám informace o izolacích dneška a zítřka, je v plném proudu. Registraci můžete provést zde do 31. 1. 2019. redakce

Mechanické poškození jak vyšité

, ,
Syntetické fólie obecně jsou náchylné na mechanické poškození, při své tloušťce 1,2 –1,5 mm se jedná o velmi fatální konce – ztrátu vodotěsnosti. Při takovémto rozsahu poškození jej není problém identifikovat, horší…

Jubilejní konference DEFEKTY BUDOV

,
Letos se již podesáté se v Českých Budějovicích sešla v termínu 29. - 30. listopadu 2018 vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádala Vysoká škola technická a ekonomická…

Vzpomínka a úvodní slovo ke konferenci Izolace 2019

, , ,
Úvodní slovo/přednášku ke konferenci Izolace 2019 bude mít pan prof. J. Oláh, společně s panem M. Novotným, kdy se pokusí vysvětlit historii střech z hlediska teorie, ale i praxe. V rámci teoretické úrovně jsme byli v minulosti…

Nové normy 12/2018

Dne 7. prosince 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali…

Anotace příspěvků 20. ročníku konference Izolace 2019

,
Přijměte malou ochutnávku témat, která jsou pro vás připravena na 20. ročníku konference Izolace 2019. Ta proběhne dne 7. 2. 2019. Druhou část anotací zveřejníme v příštím týdnu. V případě vašeho zájmu se můžete registrovat…

Veletrh STŘECHY PRAHA vstupuje do třetího desetiletí

Největší veletrh pro střechy, řemeslo, dřevo a úspory energií STŘECHY PRAHA, který každoročně přiláká přes 20 tisíc návštěvníků, vstupuje do třetího desetiletí své existence. Jeho 21. ročník proběhne v PVA EXPO PRAHA 7. – 9. 2. 2019 a přinese mnoho pozitivních změn, nová témata a nové projekty.

Podpovrchová dilatace

, ,
Dilatace je nutné respektovat, protože si je příroda vytvoří sama, a to je pak nepříjemné, protože stavební konstrukce, v tomto případě hydroizolace, na to nejsou připraveny a toto namáhání nepřenesou. Pravidlo zní, vždy je lepší více dilatací než je ignorovat. Jeden z příkladů je dokumentován na následujících fotografiích. Dilatation must be respected, because nature is created by itself, and this is unpleasant, because the construction structures, in this case the waterproofing, are not ready for this and will not transfer the stress. The rule is, it's always better to dilate than to ignore them. One of the examples is documented in the following photographs.

Tisková zpráva - 10 doporučení pro lehkou akustickou podlahu

Plovoucí podlaha je základem pro pohodové a komfortní prostředí v interiéru. Správně zvolená skladba podlahy ochrání domov před nepříjemnými zvuky z přilehlých místností nebo bytů. Skvělé akustické vlastnosti má lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® s izolační vrstvou z kamenné vlny ROCKWOOL. Hluk snižuje naši schopnost soustředit se, zhoršuje kvalitu odpočinku a spánku, vyvolává stres a podráždění. V dlouhodobém horizontu může přispět až k nenávratnému poškození zdraví. Základem zvukové pohody v každém domově by měla být správně vybraná a odborně instalovaná plovoucí podlaha. Důležitou vlastností podlahových konstrukcí je jejich schopnost eliminovat šíření hluku mezi jednotlivými podlažími. Floating flooring is the foundation for a relaxing and comfortable interior environment. A properly chosen floor composition protects your home from the unpleasant sounds of adjoining rooms or apartments. The excellent acoustic properties of the AKUFLOOR® lightweight floating floor with ROCKWOOL stone wool insulation. Noise reduces our ability to concentrate, worsens the quality of rest and sleep, causes stress and irritation. In the long run, it can contribute to irreversible damage to health. The basis of sound comfort in each home should be a properly selected and professionally installed floating floor. An important feature of floor structures is their ability to eliminate the spread of noise between floors.

Torzální architektura II

, , , ,
Pozvánka na odborný seminář připravovaný Společností pro technologie ochrany památek – STOP a ve spolupráci s NPÚ, na téma: TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA II Technologie konzervování, památková obnova Termín konání: čtvrtek 29. listopadu 2018 Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1 Invitation to an expert seminar prepared by the Society for the Protection of Monuments - STOP and in cooperation with the NPU, on the theme: TORZAL ARCHITECTURE II Technology of preservation, conservation of monuments Date: Thursday, November 29, 2018 Venue: ABF Lecture Hall, Foundation for the Development of Architecture and Construction, Václavské nám. 833/31 (passage), Prague 1

Elektrika na střechách

,
V současné době, když chceme prozkoumat střechu a provádět sondy nebo obyčejně jen opravovat díry, které jsme identifikovali, nastává horor s hledáním, kde se připojíme k elektrice. Nowadays, when we want to explore the roof and perform probes or just repair the holes we've identified, there is a horror of searching where to connect to the electricity.

Nové normy 10/2018

Dne 8. října 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2018. On October 8, 2018, the next issue of the Bulletin of the ÚNMZ (10/18) was published, listing new CSNs, changes, corrections or cancellations. Some of them, which we consider to be interesting from the point of view of the Izolace.cz portal, have been selected and listed in the following list. All the documents listed below are valid from 1 November 2018.

Tvarovky, které se používají na opracování malých kruhových prostupů

Tvarovky, které se používají na opracování malých kruhových prostupů Fittings that are used to process small circular passages

Zděné konstrukce a zastřešení

,
Dřevo a zdící prvky představují nejstarší stavební materiály. Oba byly a jsou užívány na nosné konstrukce staveb. Tento příspěvek ukazuje na spojení obou druhů těchto stavebních konstrukcí u zastřešení a jejich použití…

Je krytina z přírodní břidlice bezúdržbová?

Jednou z nejkvalitnějších krytin pro šikmé střešní pláště jsou skládané šablony z kvalitní přírodní břidlice. Takováto střecha pak bez problému odolává veškerým povětrnostním vlivům dlouhé desítky let a je tedy…

Spuštění betaverze portálu izolace.cz

V úterý 14. května 2013 bude spuštěna nová betaverze portálu izolace.cz, ve které si bude možno ověřit fungování portálu s novou grafickou úpravou, ale také s i nekteré nové možnosti, které jsou pro finální verzi plánovány.

Nová vyhláška o energetické náročnosti

Dnes 29.3.2013 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2013 dlouho očekávaná nová vyhláška o energetické náročnosti. Tato vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu je prováděcím předpisem k Zákonu o hospodaření energií ...

Nová podoba portálu izolace.cz

V současné době pro Vás připravujeme celkovou rekonstrukci portálu, jejíž součástí je rozšíření, zkvalitnění a zpřehlednění informací pro uživatele portálu.

Spuštěna nová anketa!

Po letošním, úspěšně zakončeném ročníku konference IZOLACE už organizároři pomalu začínají připravovat další ročník. Pokud se chcete i Vy zapojit do jeho přípravy, můžete tak učinit právě teď!

Novela stavebního zákona

Po šesti letech se opět mění základní předpis ve stavebnictví, kterým je zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Co přináší novela zákona o hospodaření energií

Dne 19.9.2012 přehlasovala poslanecká sněmovna prezidentovo veto zákona o hospodaření energií. Nový zákon č. 318/2012 Sb. vydaný ve Sbírce zákonů dne 3.10.2012, kterým se mění doposud platný zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, začne platit od 1.1.2013. V současné době jsou v přípravě potřebné prováděcí předpisy.

Založení České hydroizolační společnosti

Dne 5. září 2012 se uskutečnila ustavující schůze České hydroizolační společnosti - ČHIS.

Měření vlhkosti betonu na mostovkách

Mezi základní požadavky pro povrch betonu před pokládkou izolace patří zejména jeho tahová pevnost, vlhkost a makrotextura povrchu. Pro tahové pevnosti je přímo předepsána četnost zkoušek, pro makrotexturu a vlhkost ne.

Impedanční defektoskopie při přejímce střešního pláště

Na konci léta 2011 provedla naše společnost (A.W.A.L. s.r.o.) kontrolní měření nově provedené sanace střešního pláště panelového bytového domu metodou impedanční defektoskopie. Měření bylo prováděno pro investora,

2. ročník Memoriálu Antonína Fajkoše

Časopis Střechy-Fasády-Izolace vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty vysokých škol - Memoriál Antonína Fajkoše 2012 - o nejlepší studentskou práci zaměřenou na střechy.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů 26. března je platné od 1. dubna, tedy již jeden měsíc.

Novela vyhlášky 268/2009 Sb.

Od 1. února letošního roku je platná vyhláška 20/2012 Sb., která novelizuje vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přestože je tato vyhláška platná již téměř dva měsíce, její vydání ještě není dostatečně známo a mnoho projektantů o této změně ještě neví.

Kontrola střešních plášťů novou metodou impedanční defektoskopie

Střešní pláště obecně jsou jednou z nejdůležitějších konstrukcí stavebního objektu. Slouží, jako ostatně všechny obálkové konstrukce, k ochraně stavebního objektu a jeho vnitřního prostředí před klimatickými podmínkami prostředí vnějšího. Zdaleka větší měrou než u konstrukcí obvodových je na tyto konstrukce kladen nárok na ochranu před srážkovou vodou a vlhkostí ve všech jejích skupenských podobách.

AQUAFIN®RS 300 – více potenciálních možností a vyšší spolehlivost při hydroizolaci staveb

Firma Schomburg patří mezi průkopníky stěrkových izolací. Hlavní výhodou oproti ostatním typům izolací a důvodem, proč stěrkové izolace používat, je jejich: • větší kompaktnost (vytvářejí bezešvou izolaci), • velice snadno se napojují (nejen samy na sebe, např. poté, kdy bylo nutné z nějakého důvodu izolační práce přerušit, ale i na stávající izolace v objektu), • lze jimi bez problémů řešit i tvarově velice náročné objekty, např. stále oblíbenější bazény atypických tvarů, oválné nebo vířivé vany, • velice snadné a spolehlivé utěsnění detailů, prostupů, vpustí, atd., které jsou jinak obtížně řešitelné.

Práce kvapná, málo platná

Známé lidové pořekadlo se hodí na mnoho životních situací. Bohužel se uplatňuje i na tuzemských stavbách. Mnozí odborníci z oboru pláště budov se v praxi jistě setkali s případem nepovedené realizace střešní konstrukce nebo fasády objektu.