Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

, , ,
Část 1 - Pohled projektanta Za dlouhá léta působení v rámci firmy A.W.A.L., s.r.o., mohu konstatovat, že projektant by měl povinně strávit určitý čas studiem toho, jak se co provádí. Zejména vodotěsné izolace ve všech svých…

Rozloučení s Ing. Václavem Šedivým

Každý lidský život je ohraničen začátkem a koncem, přesto se s tím neumíme smířit a pokaždé znovu nás zasáhne informace o odchodu člověka blízkého a výjimečného. Bolestnější je to o to víc, když jde o úmrtí předčasné…

Vlastníte-li plochou střechu, zbystřete – zanedbání její údržby se nevyplácí

, ,
Z internetových diskusí i z některých článků či debat můžete nabýt dojmu, že plochá střecha je oproti klasické téměř bezúdržbová. Tyto informace však nejsou zcela správné. I v případě plochých střech dochází k…

Super díra (nejedna) – brutální poškození asfaltové hydroizolace

,
Anotace: K hydroizolacím je nutné se chovat slušně, jedině tak budou fungovat a budou vodotěsné. Příklad jednoho z nejbrutálnějších poškození, které jsem kdy viděl je na následujících obrázcích. It is necessary…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IX.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – delaminace stříkané izolační membrány na střechách s výrazným spádem. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou…

Rozbor konstrukčního detailu – kotvení zábradlí – použití PMMA

  Konstrukční detaily – ukotvení zábradlí   Každý konstrukční detal má své zásady, které by se daly shrnou do několika následujících bodů: Čím méně detalů, nebo prostupů skr hydroizolaci tím…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – pro změnu rodinný dům. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – oblouková střecha. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V.

,
Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště průmyslové haly. Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem.…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu - detaily Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií,…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu (tedy terminálním stavu). Anotace: Stříkané polyuretany…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace administrativní budovy. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany. Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – asfaltové oxidované pasy na typickém paneláku, tedy na betonovém podkladu

Anotace: Oxidované asfaltové pasy byly několik desetiletí významnou částí hydroizolační techniky. Od začátku devadesátých let byly postupně vytlačeny modernějšími hydroizolačními materiály. Nicméně jsou součástí…

Katalog tvrdých krytin na šikmé střechy

,
Antonín Parys Anotace: Kniha shrnující oblast tvrdých skládaných krytin na šikmé střechy roku 1999 na Českém stavebním trhu. Jedná se o katalog, který se zabývá skládanými krytinami, tak jak to odpovídá současně…

Izolatérská historie – akrylátové izolace úplně beze všeho, bez minerálního vsypu a bez výztužné vložky

,
Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace. Jejich první aplikace byly bez výztužných vložek a bez ochranného…

Konstrukční řešení dilatace rampy s přímo pojížděnou izolací PMMA

,
Anotace: Dilatační uzávěry jsou snad nejkomplikovanějším konstrukčním detailem a zejména u přímo pojížděných konstrukcí – ramp, střešních parkovišť. Expansion joints are perhaps the most complicated construction…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – asfaltové oxidované pasy a pěnový polystyrén (nestabilizovaný)

Anotace: Deformace podkladních vrstev pod jakoukoliv hydroizolací má velmi destrukční vliv na vodotěsnost této hydroizolace. Nestabilizované pěnové polystyrény byly jedním z těchto nestabilních podkladů. Důsledky jsou patrné…

Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem

,
Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, kryté minerálním vsypem, které jsou uvedeny v následujícím…

Hydroizolace v České a Slovenské republice

Antonín Parys Anotace: Kniha shrnující oblast vodotěsných izolací k roku 2000 na Českém a Slovenském stavebním trhu. A book summarizing the area of waterproof insulation in the year 2000 on the Czech and Slovak construction…

Historie izolací v Čechách a na Slovensku – asfaltové nátěry

,
  Anotace: Historie nám přinášela různé typy hydroizolací, které však byly dlouhodobě nefunkční, resp. měly problematickou životnost. Vzhledem k tehdejším materiálovým možnostem a technický znalostem nám jiná…

Ukončení izolace na svislé konstrukci, tentokrát z fólie EPDM

,
Anotace: Ukončení na svislé konstrukci může být problematické i u jiných typů izolací než asfaltových, v tomto případě to jsou fólie EPDM, kde je reálné provedení naprosto nesprávné. Auch bei anderen Abdichtungen als…

Provozní střechy – pojížděné – vady a poruchy

Problematika separačních, ochranných vrstev. Anotace: Asfaltové hydroizolace musí být řádně ochráněny a odseparovány, zejména v případě střešních parkovišť. Separace a ochrana pouze z Pe fólie je naprosto nedostatečná. Asphaltabdichtungen…

Střechy, zejména provozní – velmi důležitá část architektury a měst obecně.

,
Anotace: Provozní střechy jsou velmi důležité a mnohdy velmi pěkné. Bylo by vhodné, kdyby se provozní střechy staly standardem řešení střešních plášťů, a to zejména ve městech. Used roofs (walkable, green roof) are…

Nové knihy

,
Zelené střechy – Souhra architektury s přírodou Jitka Dostálová a kolektiv Anotace: Tato kniha představuje souhrn technických, ale i architektonických informací pro řešení zelených střech, zejména z hlediska vegetačního…

PRAVIDLA pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí

2. upravené a doplněné vydání, Kolektiv autorů – členů Řemeslné rady Cechu KPT ČR Jiří Fiala, Luboš Káně, Jiří Langner, Martin Link, Martin Maršík, Igor Nekolný, Jiří Vrňata Řekni mi, co čteš a já ti řeku…

Svařování fóliových hydroizolačních materiálů

,
Základním principem funkčnosti hydroizolace je spolehlivé fungování spojů. Tzn., že jednou ze základních vlastností hydroizolačního materiálu by měla být spolehlivá svařitelnost v kterékoliv periodě životnosti tohoto materiálu. U…

New Books

EEZY publishing house has just issued within the new series STAVBA („Construction“) a trilogy on defects and faults of roofs. It is focused especially on flat roofs, namely according to the new Czech standards ČSN 73 1901 – Designing…

Odborné knihy – trocha historie nikoho nezabije

Bauphysikalische Entwurfslehre Bautechnischer Wärme-und Fochtigkeitsschutz Friedrich Eichler, Horst Arndt Kniha obecně popisující problematiku stavební fyziky k roku vydání tj. k roku 1989. Musím konstatovat, že tato kniha…

Odborné knihy

               K dispozici je velké množství odborné literatury, kterou lze používat, nebo je možné si z ní vybírat ty části, které inspirují, nebo dávají jiný pohled na izolace, střechy atd. Vždy je velmi…