Elektrika na střechách

,
V současné době, když chceme prozkoumat střechu a provádět sondy nebo obyčejně jen opravovat díry, které jsme identifikovali, nastává horor s hledáním, kde se připojíme k elektrice. Nowadays, when we want to explore the roof and perform probes or just repair the holes we've identified, there is a horror of searching where to connect to the electricity.

Nové normy 10/2018

Dne 8. října 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2018. On October 8, 2018, the next issue of the Bulletin of the ÚNMZ (10/18) was published, listing new CSNs, changes, corrections or cancellations. Some of them, which we consider to be interesting from the point of view of the Izolace.cz portal, have been selected and listed in the following list. All the documents listed below are valid from 1 November 2018.

Tvarovky, které se používají na opracování malých kruhových prostupů

Tvarovky, které se používají na opracování malých kruhových prostupů Fittings that are used to process small circular passages

Zděné konstrukce a zastřešení

,
Dřevo a zdící prvky představují nejstarší stavební materiály. Oba byly a jsou užívány na nosné konstrukce staveb. Tento příspěvek ukazuje na spojení obou druhů těchto stavebních konstrukcí u zastřešení a jejich použití…

Je krytina z přírodní břidlice bezúdržbová?

Jednou z nejkvalitnějších krytin pro šikmé střešní pláště jsou skládané šablony z kvalitní přírodní břidlice. Takováto střecha pak bez problému odolává veškerým povětrnostním vlivům dlouhé desítky let a je tedy…

Spuštění betaverze portálu izolace.cz

V úterý 14. května 2013 bude spuštěna nová betaverze portálu izolace.cz, ve které si bude možno ověřit fungování portálu s novou grafickou úpravou, ale také s i nekteré nové možnosti, které jsou pro finální verzi plánovány.

Nová vyhláška o energetické náročnosti

Dnes 29.3.2013 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2013 dlouho očekávaná nová vyhláška o energetické náročnosti. Tato vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu je prováděcím předpisem k Zákonu o hospodaření energií ...

Spuštěna nová anketa!

Po letošním, úspěšně zakončeném ročníku konference IZOLACE už organizároři pomalu začínají připravovat další ročník. Pokud se chcete i Vy zapojit do jeho přípravy, můžete tak učinit právě teď!

Nová podoba portálu izolace.cz

V současné době pro Vás připravujeme celkovou rekonstrukci portálu, jejíž součástí je rozšíření, zkvalitnění a zpřehlednění informací pro uživatele portálu.

Novela stavebního zákona

Po šesti letech se opět mění základní předpis ve stavebnictví, kterým je zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Co přináší novela zákona o hospodaření energií

Dne 19.9.2012 přehlasovala poslanecká sněmovna prezidentovo veto zákona o hospodaření energií. Nový zákon č. 318/2012 Sb. vydaný ve Sbírce zákonů dne 3.10.2012, kterým se mění doposud platný zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, začne platit od 1.1.2013. V současné době jsou v přípravě potřebné prováděcí předpisy.

Založení České hydroizolační společnosti

Dne 5. září 2012 se uskutečnila ustavující schůze České hydroizolační společnosti - ČHIS.

Měření vlhkosti betonu na mostovkách

Mezi základní požadavky pro povrch betonu před pokládkou izolace patří zejména jeho tahová pevnost, vlhkost a makrotextura povrchu. Pro tahové pevnosti je přímo předepsána četnost zkoušek, pro makrotexturu a vlhkost ne.

Impedanční defektoskopie při přejímce střešního pláště

Na konci léta 2011 provedla naše společnost (A.W.A.L. s.r.o.) kontrolní měření nově provedené sanace střešního pláště panelového bytového domu metodou impedanční defektoskopie. Měření bylo prováděno pro investora,

2. ročník Memoriálu Antonína Fajkoše

Časopis Střechy-Fasády-Izolace vyhlašuje 2. ročník soutěže pro studenty vysokých škol - Memoriál Antonína Fajkoše 2012 - o nejlepší studentskou práci zaměřenou na střechy.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. vyšlo ve sbírce zákonů 26. března je platné od 1. dubna, tedy již jeden měsíc.

Novela vyhlášky 268/2009 Sb.

Od 1. února letošního roku je platná vyhláška 20/2012 Sb., která novelizuje vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Přestože je tato vyhláška platná již téměř dva měsíce, její vydání ještě není dostatečně známo a mnoho projektantů o této změně ještě neví.

Kontrola střešních plášťů novou metodou impedanční defektoskopie

Střešní pláště obecně jsou jednou z nejdůležitějších konstrukcí stavebního objektu. Slouží, jako ostatně všechny obálkové konstrukce, k ochraně stavebního objektu a jeho vnitřního prostředí před klimatickými podmínkami prostředí vnějšího. Zdaleka větší měrou než u konstrukcí obvodových je na tyto konstrukce kladen nárok na ochranu před srážkovou vodou a vlhkostí ve všech jejích skupenských podobách.

AQUAFIN®RS 300 – více potenciálních možností a vyšší spolehlivost při hydroizolaci staveb

Firma Schomburg patří mezi průkopníky stěrkových izolací. Hlavní výhodou oproti ostatním typům izolací a důvodem, proč stěrkové izolace používat, je jejich: • větší kompaktnost (vytvářejí bezešvou izolaci), • velice snadno se napojují (nejen samy na sebe, např. poté, kdy bylo nutné z nějakého důvodu izolační práce přerušit, ale i na stávající izolace v objektu), • lze jimi bez problémů řešit i tvarově velice náročné objekty, např. stále oblíbenější bazény atypických tvarů, oválné nebo vířivé vany, • velice snadné a spolehlivé utěsnění detailů, prostupů, vpustí, atd., které jsou jinak obtížně řešitelné.

Práce kvapná, málo platná

Známé lidové pořekadlo se hodí na mnoho životních situací. Bohužel se uplatňuje i na tuzemských stavbách. Mnozí odborníci z oboru pláště budov se v praxi jistě setkali s případem nepovedené realizace střešní konstrukce nebo fasády objektu.

Azbest - nebezpečný omyl minulosti

Azbest je jemne vláknitý minerál najčastejšie bielej alebo zelenej farby, pričom pojem azbest zahŕňa celú skupinu rôznych odrôd vláknitých kremičitanov, napr. Chryzotil, Amozit, Krocidolit a iné. Vytvára dlhé tenké vláknité štruktúry, ktoré sa štiepajú po dĺžke (obr. 1). Teplota jeho tavenia je okolo 1 100 °C až 1 500 °C. Pre svoje typické vlastnosti, akými sú nehorľavosť a čiastočná žiaruvzdornosť, sa stal v minulosti doslova zo dňa na deň vyhľadávaným materiálom. Svoje uplatnenie našiel prakticky všade. Azbest sa spracovával v textilnom priemysle, kde sa využila najmä jeho pevnosť, ohybnosť a slabá tepelná vodivosť.

Projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o. představila veřejnosti nedestruktivní vlhkoměry pro impedanční d

Prezentace vlhkoměrů značky Tramex se odehrála dne 7.9.2011 v kanceláři distributora pro ČR a SR - firmy A.W.A.L. s.r.o. Zástupci firmy Ing. Ivan Misar Ph.D. a Ing. Petra Šrubařová zaníceně pohovořili o možnostech využití těchto přístrojů. Po představení a vyzkoušení všech vlhkoměrů se vedla živá diskuse s osobním odzkoušením přístrojů jednotlivými účastníky.

Projektujte pěnové sklo REFAGLASS a vyhrajte!

Projektujte chytře, moderně a sohledem na úsporu energií! Zahrňte do Vašich projektů pěnové sklo REFAGLASS a vyhrajte EXTRA vybavení pro Vaši práci!

Plísně a měření vlhkosti

Plísně jsou tím nejviditelnějším a hygienicky nejnepříjemnějším projevem vlhkostních problémů. Potenciál pro vznik plísní je všude tam, kde se vyskytuje dostatečně vysoká vlhkost a současně živiny potřebné pro vznik plísní. Tato problematika se týká také podlah.

Speciální požadavky na sanace konstrukcí vodohospodářských objektů

Beton je základním materiálem vodohospodářských staveb všech základních oborů – hydrotechnických (stavba hrází, úpravy toků, hydroenergetika), vodárenských (úpravny vody, vodojemy) i čistírenských (čistírny odpadních vod, objekty na stokové síti). Jedná se vesměs o stavby vodu nebo vodní suspenze zadržující nebo vedoucí. Každý z oborů klade specifické požadavky na stavební část díla, a tedy i na betonové konstrukce, resp. jejich opravy a sanace.

Partner REFAGLASS získá 10% slevu na pěnové sklo

Partner REFAGLASS získá 30% slevu na pěnové sklo Zateplíš, ušetříš! Staň se partnerem REFAGLASS a získej 10% slevu na pěnové sklo REFAGLASS pro základovou desku. Pěnové sklo REFAGLASS je tepelná izolace vyrobená ze stoprocentně recyklovatelného skla.

Pozvánka na prezentaci vlhkoměrů ve společnosti A.W.A.L. s.r.o.

Zveme Vás na prezentaci nedestruktivních vlhkoměrů Tramex v sídle naší společnosti - A.W.A.L. s.r.o., kde Vám předvedeme praktické ukázky jejich použití a budete mít možnost sami si přístroje vyzkoušet. Prezentace proběhne v termínech 7.9.2011 od 10:00 a 20.9.2011 od 14:00.

Možnosti IR spektrometrie při analýze hydroizolačních fólií

Infračervená spektrometrie je optická metoda vhodná především pro kvalitativní analýzu organických a v omezené míře i některých anorganických látek. Výhodně ji tedy můžeme použít nejen pro identifikaci nebo určení složení výrobků z organických látek, ale také pro zachycení změn, které nastávají při přirozené degradaci nebo působení významného činitele (např. teplota, záření) na výrobek.

Návod na údržbu dřevěných oken a vstupních dveří s povrchovou úpravou lazurovacími a krycími laky

Výrobky ze dřeva jako okna, vchodové dveře apod,. jsou trvale zatěžovány povětrnostními vlivy, proto se k finální úpravě používají akrylátové vodou ředitelné lazurovací laky a krycí barvy, které mají vysokou životnost.

Společnost A.W.A.L. s.r.o. rozšiřuje své služby o měření umělého osvětlení

Společnost A.W.A.L. s.r.o. se dne 16.6.2011 stala Akreditovanou laboratoří na měření umělého osvětlení. Nabízí měření umělého a nouzového osvětlení ve vnitřních prostorách budov.