Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – pro změnu rodinný dům. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – oblouková střecha. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V.

,
Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště průmyslové haly. Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem.…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu - detaily Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií,…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany ve velmi špatném stavu (tedy terminálním stavu). Anotace: Stříkané polyuretany…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace administrativní budovy. Anotace: Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV.

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – sanace střešního pláště typického paneláku stříkanými polyuretany. Anotace: Stříkané polyuretany jsou technologií, která se bohužel periodicky…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – asfaltové oxidované pasy na typickém paneláku, tedy na betonovém podkladu

Anotace: Oxidované asfaltové pasy byly několik desetiletí významnou částí hydroizolační techniky. Od začátku devadesátých let byly postupně vytlačeny modernějšími hydroizolačními materiály. Nicméně jsou součástí…

Katalog tvrdých krytin na šikmé střechy

,
Antonín Parys Anotace: Kniha shrnující oblast tvrdých skládaných krytin na šikmé střechy roku 1999 na Českém stavebním trhu. Jedná se o katalog, který se zabývá skládanými krytinami, tak jak to odpovídá současně…

Izolatérská historie – akrylátové izolace úplně beze všeho, bez minerálního vsypu a bez výztužné vložky

,
Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace. Jejich první aplikace byly bez výztužných vložek a bez ochranného…

Konstrukční řešení dilatace rampy s přímo pojížděnou izolací PMMA

,
Anotace: Dilatační uzávěry jsou snad nejkomplikovanějším konstrukčním detailem a zejména u přímo pojížděných konstrukcí – ramp, střešních parkovišť. Expansion joints are perhaps the most complicated construction…

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – asfaltové oxidované pasy a pěnový polystyrén (nestabilizovaný)

Anotace: Deformace podkladních vrstev pod jakoukoliv hydroizolací má velmi destrukční vliv na vodotěsnost této hydroizolace. Nestabilizované pěnové polystyrény byly jedním z těchto nestabilních podkladů. Důsledky jsou patrné…

Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem

,
Anotace: Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, kryté minerálním vsypem, které jsou uvedeny v následujícím…

Hydroizolace v České a Slovenské republice

Antonín Parys Anotace: Kniha shrnující oblast vodotěsných izolací k roku 2000 na Českém a Slovenském stavebním trhu. A book summarizing the area of waterproof insulation in the year 2000 on the Czech and Slovak construction…

Historie izolací v Čechách a na Slovensku – asfaltové nátěry

,
  Anotace: Historie nám přinášela různé typy hydroizolací, které však byly dlouhodobě nefunkční, resp. měly problematickou životnost. Vzhledem k tehdejším materiálovým možnostem a technický znalostem nám jiná…

Ukončení izolace na svislé konstrukci, tentokrát z fólie EPDM

,
Anotace: Ukončení na svislé konstrukci může být problematické i u jiných typů izolací než asfaltových, v tomto případě to jsou fólie EPDM, kde je reálné provedení naprosto nesprávné. Auch bei anderen Abdichtungen als…

Provozní střechy – pojížděné – vady a poruchy

Problematika separačních, ochranných vrstev. Anotace: Asfaltové hydroizolace musí být řádně ochráněny a odseparovány, zejména v případě střešních parkovišť. Separace a ochrana pouze z Pe fólie je naprosto nedostatečná. Asphaltabdichtungen…

Střechy, zejména provozní – velmi důležitá část architektury a měst obecně.

,
Anotace: Provozní střechy jsou velmi důležité a mnohdy velmi pěkné. Bylo by vhodné, kdyby se provozní střechy staly standardem řešení střešních plášťů, a to zejména ve městech. Used roofs (walkable, green roof) are…

Nové knihy

,
Zelené střechy – Souhra architektury s přírodou Jitka Dostálová a kolektiv Anotace: Tato kniha představuje souhrn technických, ale i architektonických informací pro řešení zelených střech, zejména z hlediska vegetačního…

PRAVIDLA pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí

2. upravené a doplněné vydání, Kolektiv autorů – členů Řemeslné rady Cechu KPT ČR Jiří Fiala, Luboš Káně, Jiří Langner, Martin Link, Martin Maršík, Igor Nekolný, Jiří Vrňata Řekni mi, co čteš a já ti řeku…

Svařování fóliových hydroizolačních materiálů

,
Základním principem funkčnosti hydroizolace je spolehlivé fungování spojů. Tzn., že jednou ze základních vlastností hydroizolačního materiálu by měla být spolehlivá svařitelnost v kterékoliv periodě životnosti tohoto materiálu. U…

New Books

EEZY publishing house has just issued within the new series STAVBA („Construction“) a trilogy on defects and faults of roofs. It is focused especially on flat roofs, namely according to the new Czech standards ČSN 73 1901 – Designing…

Odborné knihy – trocha historie nikoho nezabije

Bauphysikalische Entwurfslehre Bautechnischer Wärme-und Fochtigkeitsschutz Friedrich Eichler, Horst Arndt Kniha obecně popisující problematiku stavební fyziky k roku vydání tj. k roku 1989. Musím konstatovat, že tato kniha…

Odborné knihy

               K dispozici je velké množství odborné literatury, kterou lze používat, nebo je možné si z ní vybírat ty části, které inspirují, nebo dávají jiný pohled na izolace, střechy atd. Vždy je velmi…

Dřevěné šindele trochu jinak, po Slovinsku.

,
Obr. č.  1 – Šindelové střechy jsou krásnou součástí slovinské horské krajiny Každá země má ve stavebnictví svá specifika. Střechy nejsou výjimkou. Principy, materiály zůstávají stejné nebo obdobné, ale konkrétní…

Nefungující detail zateplení soklu stavebního objektu

,
Ve stavebnictví je nutné dbát na pravidla hry. Jedním z nejvýznamnějších pravidel je, že stavební konstrukce nejsou moc rády, když jsou dotovány vodou. Takže je velmi nutné je chránit před srážkovou, ale také stékající…

Nové knihy

V nové edici STAVBA nakladatelství EEZY právě vydává trilogii o vadách a poruchách střech. Jedná se zejména ploché střechy, ale podle terminologie ČS 73 1901 se jedná o střechy s povlakovými izolacemi. Obr. č.  1…

Ukončení hydroizolace na svislé konstrukce u provozních střech, resp. ochranné konstrukční prvky

Následující konstrukční detail řeší ukončení hydroizolačního povlaku na svislé konstrukci u střešního pláště s provozními vrstvami. Obr. č.  1 – Konstrukční řešení ukončení hydroizolace nad upraveným povrchem…

Projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o. cílí na další regiony

Expertní a projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o. se zaměřením na stavební izolace a stavební fyziku rozšiřuje své zastoupení v rámci ČR. Nově vzniká pobočka společnosti v Hradci Králové. Společnost A.W.A.L. na trhu…

Nové prezentace v sekci VÝUKA – vady a poruchy plochých střech

Už dávno začal nový semestr. A nový semestr si žádá nové prezentace. Za rok se totiž stalo mnohé, co je vhodné zaznamenat a implementovat do přednášek. To jsem také udělal a nyní budu postupně přednášky v této sekci inovovat. Zvláště…