Konečně zcela nehořlavé řešení pro soklovou část fasády ETICS!

, , ,
Použité tepelně izolační materiály nemají vliv pouze na samotnou tepelnou ochranu budovy. Hrají také rozhodující roli v konceptu pasivní požární ochrany konkrétní budovy a mohou také výrazně ovlivnit i pocit bezpečí jejich…

Minerální vlákna z kamenné vlny v dějinách izolační výroby

, , , ,
ROCKWOOL na základě 80. výročí výroby izolací (Dánsko, 1937), 25. výročí zastoupení na českém trhu (Praha, 1993) a 20. výročí zahájení výroby v Bohumíně (1998) bilancuje dosavadní vývoj izolačních materiálů, posuny…

Torzální architektura II

, , , ,
Pozvánka na odborný seminář připravovaný Společností pro technologie ochrany památek – STOP a ve spolupráci s NPÚ, na téma: TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA II Technologie konzervování, památková obnova Termín konání: čtvrtek 29. listopadu 2018 Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1 Invitation to an expert seminar prepared by the Society for the Protection of Monuments - STOP and in cooperation with the NPU, on the theme: TORZAL ARCHITECTURE II Technology of preservation, conservation of monuments Date: Thursday, November 29, 2018 Venue: ABF Lecture Hall, Foundation for the Development of Architecture and Construction, Václavské nám. 833/31 (passage), Prague 1

Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu

, ,
Nároky na požární bezpečnost staveb podobně jako u jiných odvětví průmyslu stále stoupají. Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu, které jsou základním řešením moderních halových objektů, se dnes téměř…

TZ - Tip pro lepší bydlení: Podlaha jako základ klidného domova

, ,
Bohumín, 26. dubna 2018 - Žijeme v době hlasité. Mít doma klidné a tiché prostředí je dneska k nezaplacení. Hluk zvyšuje stres a může poškodit i naše zdraví. Kvalitní podlahová izolace pomáhá snížit hlučnost v interiérech,…

Your Knowledge 2018 aneb cesta do hlubin študákovy duše...

, , , ,
Kto má najkrajší pohĺad na Kočovce z perspektivy? Predsa bociany, ktoré každoročne hniezdia v blízkosti parku na stĺpe elektrického vedenia.... O jarním víkendu 14.-15. 4. jsem společně se svými kolegy Ing. Michalem Šidou,…

Vliv vlhkosti na tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

,
V dnešní době se klade co největší důraz na zateplení a celkovou energetickou náročnost budov bez rozdílu toho, jestli se jedná o navrhování novostaveb nebo provádění rekonstrukcí. Chceme dosáhnout tepelné pohody v interiéru…

Tisková zpráva Akademie zateplování 2017

, , , ,
Podzim bude patřit tématům zateplování dřevostaveb a šikmých střech, lehkým obvodovým a skládaným konstrukcím a také plochým střechám.Série přednášek expertů na zateplování pokračuje dvěma podzimními…

Ohlédnutí za 19. mezinárodní konferencí TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017

,
Již podevatenácté se 25. a 26. května 2017 na Štrbském Plese uskutečnila konference Tepelná ochrana budov. Odborné garance a moderování konference se PhD. a Ing. Jiří Šála, CSc. Pořadatelem odborné konference bylo Ministerstvo…

Specifické problémy výpočtů šíření vodní páry stavebními konstrukcemi

Hodnocení podlah na zemině Dobře použitelná metodika pro analýzy tepelně vlhkostního chování konstrukcí v kontaktu se zeminou v průběhu roku je uvedena v revidované ČSN EN ISO 13788 z roku 2013. Roční bilance zkondenzované…

Permanentní elektronické kontrolní a monitorovací systémy izolačních systémů - PEKAMSIS

,
Úvod Jednoho dne jsem byl konfrontován s vědeckým přístupem k hledání netěsností ve fóliových izolacích. Pod hydroizolaci byl pumpován „signální plyn“, jehož prostup přes hydroizolaci měl být identifikací netěsností.…

Detaily napojení střešních oken

,
Střešní okno Střešním oknem nazýváme výplň otvoru v šikmých střechách a na rozdíl od automobilů, které vnímáme mnohem intenzivněji, jsou poměrně fádní. U automobilů jsou jednotlivé typy pro nás jiné, hlavním rozdílem…

Vliv zateplovacího systému na neprůzvučnost konstrukcí

,
LegislativaOchrana proti hluku je jedním z osmi základních požadavků na stavby, které jsou definovány v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 156 Požadavky na stavby (1) Pro stavbu…

Vzťah medzi stavebnými izoláciami a stavebnou fyzikou pri strešných plášťoch

,
1 Úvod Strešné plášte striech budov sa stali jednou z najproblematickejších konštrukcií pozemných stavieb. Veľké množstvo porúch odzrkadľujú dlhoročné zanedbávanie ich problematiky, medzery v teoretickom poznaní, oneskorenie…

Zvukoměr – mobilní aplikace v chytrém telefonu

Společnost A.W.A.L. s.r.o., se zabývá stavební fyzikou včetně akustiky. Součástí společnosti je i akreditovaná laboratoř akustiky, která provádí měření hluku ve venkovním i vnitřním prostředí a měření neprůzvučností…

Předsazená montáž oken

,
V současné době vysokých požadavků na zateplení budov jsou používány stále větší tloušťky tepelných izolací stěn. Tvůrci takto masivně zateplených budov jsou často postaveni před problém, jak vzhledem k tloušťce tepelných…

Preventivní protiradonová opatření u novostaveb

,
1 Cíl preventivních opatření  Koncentrace radonu v pobytových prostorech nově stavěných staveb by podle atomového zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb. neměla překročit tzv. směrnou hodnotou 200 Bq/m3. Doporučuje…

Co s § 45 ve zrušených pražských stavebních předpisech

,
Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy spěšně uvedené v platnost prvního října minulého roku, neboli tzv. pražské stavební předpisy (PSP), jsou už minulostí a na internetu i v ulicích běží diskuse, zda bylo správné tyto…

Denní osvětlení a proslunění bytů v českých zemích v průběhu desetiletí

,
Anotace Požadavek na stanovení závazných požadavků na denní osvětlení bytů byl stanoven již v Athénské chartě (1933). Byla to reakce na neutěšené podmínky bydlení v městských aglomeracích té doby. Myšlenky Athénské…

Akustický štítek

,
Ochrana proti hluku jedním ze sedmi zásadních požadavků na stavby a je zakotvená v naší legislativě dlouhá léta. Přesto se jí nevěnuje dostatečná pozornost. Jedním z důvodů této skutečnosti je fakt, že hluk není…

Problematika umístění tepelné izolace ve skladbě šikmé střechy

, ,
Příspěvek se zabývá volbou správného umístění tepelné izolace ve dvouplášťové provětrávané střeše. Na konkrétním příkladu ukazuje základní chyby. Součástí příspěvku je také tepelně technické posouzení střešní…

Vitruvius o denním světle

1. ÚvodVýznam osvětlení denním světlem si uvědomovali lidé už ve starověku. Toto vědomí bylo silné i proto, že umělé osvětlení bylo v té době nedokonalé, neboť mohlo být zajišťováno pouze spalováním organických…

Výpočtové modely dráhy slunce v kontextu nové evropské normy

Tento příspěvek vznikl na základě prezentace konané v rámci setkání CEN/TC 169/WG 11 v Kodani v květnu roku 2013. V rámci nově připravované evropské normy na denní osvětlení se připravuje část, která řeší proslunění.…

Stavební světelná technika a stavební rozvoj našich měst v kontextu naší a evropské normalizace (II.

Po čtrnácti dnech se vracíme k rozhovoru s doc. Ing. Janem Kaňkou, Ph.D. nad tématem světelné techniky v současných podmínkách výstavby v České republice. Proslunění je jistě součástí kvality bytu, ale určitě ne součástí…

Stavební světelná technika a stavební rozvoj našich měst v kontextu naší a evropské normalizace (I.

Jedním z nezanedbatelných požadavků na stavby z hlediska stavební fyziky je světelná technika. V současné době došlo či dochází ke změnám legislativy v oblasti stavebnictví. Nedávno byl změněn Stavební zákon, celostátní…

Difúzně otevřené a tepelně akumulační konstrukce střešních plášťů

,
Moderní konstrukce zateplení střešních plášťů mají úzkou souvislost s kvalitou vnitřního prostředí. Příspěvek krátce vysvětluje souvislosti a nabízí dvě z možných řešení, využívající moderní

Řešení oslunění polyfunkčního objektu v Gabonu

Článek se zabývá základním řešením polyfunkčního objektu ve státu Gabon v Africe z hlediska problematiky zastínění.

Konec jednoho sporného rozsudku

,
Jak již bylo inzerováno je v současné době platná novelizovaná vyhláška ČR 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Mimo jiné je upraven i §13, který se zabývá prosluněním.

Některá úskalí současné legislativy ve světelné technice

V České republice potažmo v Československu je jak denní osvětlení tak oslunění zavedeno v normách a legislativě již dávno. Mohlo by se tedy zdát, že za tak dlouhou dobu nás již nemůže v dané oblasti nic překvapit, přesto opak může být spíše pravdou.

Hluk ve vnějším i vnitřním chráněném prostoru staveb při obnovách a rekonstrukcích objektů

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vnějším chráněném prostoru stanoví součtem základních hladin hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí. Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor 2 metry okolo obytných domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.