Konference Izolace 2015 se blíží

/autor: /
Konference Izolace 2015 se pomalu ale jistě blíží a tak Vás chceme informovat o všech novinkách a skutečnostech, které se konference týkají.

Společnost A.W.A.L. s.r.o zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi Vás jako pořadatel zve na konferenci Izolace 2015, tentokrát pod názvem „Izolace spodní stavby“.
Ochrana staveb pod úrovní terénu, které bylo zvoleno jako ústřední téma připravovaného ročníku, není náhodné. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se zvětšující množství případů poruch ve spodních stavbách, které řešíme ať už v rámci znalecké činnosti nebo též v rámci projektů. Dotýká se to jak izolací, tak celkového přístupu k této problematice včetně provádění.

Protože konference je pořádána v úzké spolupráci s veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha, jsou pro účastníky konference zajištěny dvě vstupenky na tyto akce po celou dobu jejich konání tedy od 22.1. do 24. 1. 2015.

Kromě odborného obsahu konference Izolace 2015 poskytuje prostor dalším důležitým tématům jakými je ocenění nastávající generace díky memoriálu Antonína Fajkoše, ale i otázkám sociálním. Jsme rádi, že se bude, stejně jako v minulých ročnících, pomáhat dobré věci. V rámci konference bude pořádána tradiční tombola, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Dílna Eliáš. Dílna Eliáš provozuje chráněnou dílnu a denní stacionář, kde umožňuje mentálně či fyzicky handicapovaným lidem začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich nelehkou situaci.

o1.jpg
Pohled na oceněné studenty v Memoriálu Antonína Fajkoše v loňském roce

Jednou z novinek je poskytnutá záštita od ČSSI. Věříme, že záštitu udělil ČSSI konferenci Izolace mimo jiné i za dlouhodobě vysokou úroveň minulých ročníků a že ani připravovaný ročník nebude výjimkou. Sami již můžete posoudit, zda se tento předpoklad podaří dodržet, protože je připraven program, který si můžete prohlédnout na stránce o konferenci u hlavního mediálního partnera, kterým je odborný internetový portál izolace.cz. Další novinkou je, že je konference Izolace 2015 zařazena kromě celoživotního vzdělávání v rámci ČKAIT (1 bod) i do celoživotního vzdělávání v rámci ČKA (2 body).

Zájemce o konferenci Izolace 2015 z řad členů ČKAIT a ČKA upozorňujeme, že v letošním ročníku mají nově snížené vstupné. Pro ně i všechny ostatní připomínáme, že rezervace se chýlí ke konci. Aktuální informace o konferenci a registrace je stále na www.izolace.cz.

Společně s hlavním partnerem konference společností Fatra a.s. a partnery Dehtochema – TN a.s. a MC – Bauchemie s.r.o. a s mediálními partnery ABS, Realizace staveb, Materiály pro stavbu a Střechy-Fasády-Izolace a vás jménem pořádající společnosti A.W.A.L., s. r. o., srdečně zveme.

Těšíme se na Vás na vzájemně obohacující setkání s diskusemi s Vámi ve čtvrtek 22. ledna v areálu PVA EXPO v Praze od 9 hodin.

Ing. Marek Novotný, PhD., odborný garant konference

Ing. Marcel Pelech, ředitel A.W.A.L. s.r.o. – pořadatel konference