Konference Izolace 2018 v obraze

/autor: /,

Dříve než na našich stránkách zavzpomínáme společně s Ing. Markem Novotným, Ph.D., odborným garantem, na právě proběhlou konferenci Izolace 2018, dovoluji si Vám přiblížit čtvrteční konferenci na téma provozních střech, jak už je zavedeno z let minulých, pohledem hledáčku fotoaparátu, který jsem měla po celou konferenci před okem a zachytila tak pro vás její průběh.


priprava-zacina-2.jpg

Přípravy v sále začínají 7. 2. odpoledne…


priprava-partneri-1.jpg

Přípravy v sále den před konáním právě vrcholí…


priprava-partneru-2.jpg

Poslední dodělávky a zítra to můžeme odstartovat…


Pár detailů, které dotvářely konferenci, život v sále a předsálí…


hlasna-trouba.jpg

Polnice pana inženýra Novotného, nikoliv k plašení, nýbrž ke svolávání účastníků z přestávky zpět do sálu…  Zvolena byla i mírnější forma a to příjemné zvonění zvonkem…

vyrobky-dilan-elias.jpg
Výrobky z Dílny Eliáš na stolku v předsálí – výtěžek z prodeje jde na konto Dílny Eliáš podporující handicapované osoby

dron.jpg
Dron k mapování terénu nejen na střechách…

vpust.jpg

topwet-materialy1.jpg
Střešní vpustě a další materiály na ukázku firmy TOPWET s.r.o. – hlavního partnera konference

holky-awal.jpg
Dámy z pořádající společnosti A.W.A.L. s.r.o. a A.W.A.L.-PRO, s.r.o. u registrace

stepan-prezentace-.jpg
Ing. Štěpán Hrádek zajistil hladký průběh všech prezentací…

sida-b-k.jpg
Pár úsměvů na začátek… Ing. Michal Šida, Ph.D., Ing. Michaela Benková a Tomáš Kunst

u-prezence-3-.jpg
Potkali se u prezence – Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič a Ing. Marek Novotný, Ph.D.

pohled-do-salu.jpg
Sál je téměř plný a můžeme začít…

olah-prednaska.jpg
Úvodní přednášku jako každý rok odstartoval pan profesor Ing. Jozef Oláh, PhD. Téma jeho přednášky: Vývoj prevádzkových – účelových striech v priebehu minulých rokov

novotny-1.jpg

prednaska-novotny.jpg
Tradičně druhá přednáška v pořadí patří panu inženýrovi Marku Novotnému, Ph.D., odbornému garantovi konference – Provozní střešní pláště – jejich struktura a význam – nebezpečí, které hrozí..

Pan inženýr Antonín Parys onemocněl, a tak jsme se o něco dříve dostali k vyhlášení vítězů soutěže v rámci Memoriálu Antonína Fajkoše, letos VII. ročníku, o nejlepší studentskou práci na téma Střechy…

oceneni-maf.jpg

vysledky-maf.jpg

vysledky-maf-5-.jpg

maf-spolecna.jpg
Ocenění převzalo 6 studentů celkem ze 6 vysokých škol. Hlavním mediálním partnerem této soutěže je časopis Střechy Fasády Izolace.

olah-studenti.jpg
Pan profesor Ing. Jozef Oláh, PhD. se svými studenty oceněnými studentskou cenou v rámci Memoriálu Antonína Fajkoše…


zastupci-axter-.jpg
Po přestávce na kávu jsme pokračovali přednáškou o základních možnostech sanace pojížděných střešních plášťů v podání pana inženýra Petra Jůna ze společnosti AXTER CZ s.r.o.. Zde na fotografii vpravo se svým kolegou Ing. Bc. Janem Hrubým.

benkova.jpg
Přednášku na téma kontroly a údržby střešních provozních plášťů prezentovala paní inženýrka Michaela Benková ze společnosti HIPOS s.r.o.

kunst.jpg
Odvodnění pro ploché provozní střechy zazněly z úst pana Tomáše Kunsta ze společnosti TOPWET s.r.o.

schilhart.jpg
Pod hlavičkou TOPSAFE vystoupil pan inženýr Eduard Schilhart, CSc. s tématem bezpečné údržby plochých střech.

vychytil.jpg
Pan inženýr Jan Vychytil ze společnosti Pittsburgh Corning CZ s.r.o. hovořil o pěnovém skle FOAMGLAS ve svém příspěvku o benefitech parotěsné a nenasákavé izolace použité pro provozní střešní pláště.

A nastal ten správný moment pro předání ocenění Řádu zlatého hořáku….

novotny-horak.jpg

Letos podruhé se udílela tato speciální cena pro člověka, který se pro izolace narodil. Je v nich léta činný a díky němu se tento obor posunul či posouvá dále… Z rukou pana inženýra Novotného a pana profesora Oláha tuto cenu převzali: pan Herbert Absolon..

podekovani-absolon.jpg

absolon-rad.jpg
Pan Herbert Absolon s Řádem zlatého hořáku usedl mezi posluchače.

smogrovic-rad.jpg
…a pan inženýr Juraj Krätsmar-Šmogrovič.

bozdech.jpg
Loňský oceněný Ing. Záviš Bozděch s Řádem připnutým na saku

Přátelských rozhovorů…

pratelsky-rozhovor-3.jpg

pratelsky-rozhovor-4.jpg

kulhanek-olah.jpg
proběhlo během konání konference nespočet…

epstein.jpg
Třetí blok konference zahájil pan inženýr Petr Epstein z firmy ROCKWOOL, a.s. s přednáškou o požárně bezpečných a mechanicky odolných skladbách a řešeních jednoplášťových plochých střech

juhas.jpg
Za KNAUF INSULATION, s.r.o. hovořil o minerálních vláknech a střechách s provozními vrstvami pan inženýr Jan Juhás

hajek.jpg
O ochraně před bleskem poutavě vyprávěl pan Jan Hájek ze společnosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
Pro účastníky byla v rohu sálu připravena originální instalace týkající se tohoto tématu.

hege.jpg
O zahraniční účast na konferenci se zasloužila firma IZOLPROTAN s.r.o., která se svým příspěvkem o bezpečném a trvanlivém systému zadržování vody na střechách – Protan BlueProof v podání paní M. Sc. Hege Gunnerud společně s překládajícím doprovodem panem BA Michalem Jandíkem občerstvila průběh konference.

rydlo.jpg
O dokladování požární bezpečnosti hovořil pan inženýr Pavel Rydlo ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s..


coffee-break.jpg

coffee-break-b.jpg
Přestávka na kávu dovolila pronést pár slov s kolegy nynějšími i bývalými, kolegyněmi-maminkami na mateřské dovolené, spolupracovníky a z lidmi z oboru. Ke kávě bylo možné ochutnat koláče i slané šunkové či zeleninové trojhránky.

voros.jpg
Po přestávce jsme měli možnost vyslechnout pana inženýra Františka Vöröse s příspěvkem na téma aktualizované environmentální prohlášení (EPD) o EPS izolacích

ucastnici-2.jpg
Pohled do sálu, účastníci jsou zaposloucháni do právě probíhající přednášky. Vzadu vpravo u kamery kolegyně Ing. Markéta Petulová.

ucastnici-3.jpg


ucastnici-4.jpg

ucastnici-5.jpg

absolon-novotny.jpg
Pohledy do hlediště na posluchače


hoffmann.jpg
Hydrofilní minerální izolace ve střešních aplikacích představil ve své přednášce pan architekt Josef Hoffmann ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

dostalova.jpg
O zelených střechách tradičně a zajímavě promluvila paní inženýrka Dostálová z firmy GreenVille service s.r.o.

pratelsky-rozhovor-2.jpg
Ing. Jan Plachý, Ph.D. přiblížil účastníkům asfaltové pásy jako hydroizolaci vegetačních střech. Na snímku v rozhovoru s panem architektem Josefem Hoffmannem v jedné z přestávek.

maticka.jpg
Návrhem hydroizolace provozní střechy dle směrnice ČHIS 01 se zabýval pan inženýr Jan Matička z České hydroizolační společnosti.

trojan.jpg
Závěrečnou přednášku z oblasti práva přednesl pan magistr Tomáš Trojan z Advokátní kanceláře JUDr. Diršmídové na téma odpovědnosti za vady díla.


zaver.jpg
Závěr konference

Osmý únorový den utekl jako voda a my se těšíme s vámi na dalším, 20., ročníku konference Izolace na viděnou. 

Děkujeme za vaši účast. 

A malá rekapitulace na závěr aneb něco málo statistických dat:

Den konání: 8. 2. 2018 PVA EXPO PRAHA v rámci veletrhu STŘECHY PRAHA (studený vítr, -1 st. Celsia, bez sněhu)

Ročník konference: 19

Kapacita sálu: 180 sedadel

Počet registrovaných účastníků: 170 (+20 A.W.A.L. s.r.o. +4 zvenku)

Neúčast: 18 z registrovaných (vlna chřipky nás bohužel dohnala)

Počet plánovaných přednášek: 20

Počet přednášejících: 20

Skutečný počet přednášek: 19

Počet příspěvků ve sborníku: 19

Počet zahraničních přednášejících: 2 (Slovenská republika a Norsko)

Celková doba trvání konference: 325 minut

Celkový počet předaných ocenění: 6+2

Celkový počet vytvořených fotografií: 459 (použitých cca 100)

Celkový počet vytvořených videí: 20


Na závěr bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem komunikovala v rámci příprav konference. Se všemi byla báječná spolupráce a mě velmi těšilo konferenci společně s odborným garantem, panem inženýrem Markem Novotným, Ph.D., organizačně podpořit.


Fotogalerií vás provedla Kateřina Zelená

organizační garant konference Izolace 2018 

redakce Izolace