Mechanické poškození – lokální – hydroizolačních materiálů – syntetických fólií

/autor: /

Hydroizolační materiály jsou citlivé na zacházení. Nezanedbatelná část poruch hydroizolačních systémů, tedy i střech s povlakovými izolacemi je způsobena bezohledným zacházením s hydroizolačními materiály, které opravdu není složité prorazit, nebo alespoň poškodit.

Mechanické poškození je závislé na pevnostních vlastnostech hydroizolačních materiálů a samozřejmě na tloušťce. Čím tlustší hydroizolační materiál, čím lepší výztužná vložka, tím je větší pravděpodobnost, že nedojde k fatálnímu poškození (proražení). Nicméně i povrchové poškození mají své důsledky, a ty jsou důležité zejména z hlediska životnosti, která může být vztažena i konkrétní poškozené místo, kde dojde k lokálnímu, akcelerovanému stárnu.

Toto je velmi nebezpečné zejména u fóliových hydroizolací, kde vrchní vrstva je odolná proti UV záření. Při jejím poškození fólie ztrácí tuto odolnost a lokálně může velmi rychle zestárnout a popraskat. To není pak otázka let, ale měsíců. Tedy je nutné zejména u fólií, lokální poškození opravovat a to i poškozená místa, kde je jen povrchové poškození, které je nutné opravit, tedy překrýt nepoškozenou fólií, která zajistí stejnou, nebo lepší životnost než v místě poškozená.

Obr. č.  1 – Detail mechanického poškození vrchního povrchu hydroizolační fólie