Nové normy 03/2019

/autor: /,

Dne 8. března 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2019.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16907-1 (72 1017)
kat.č. 507042
Zemní práce – Část 1: Zásady a obecná pravidla; EN 16907-1:2018;
Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-2 (72 1017)
kat.č. 507041
Zemní práce – Část 2: Klasifikace materiálů; EN 16907-2:2018;
Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-3 (72 1017)
kat.č. 507038
Zemní práce – Část 3: Stavební postupy; EN 16907-3:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-4 (72 1017)
kat.č. 507039
Zemní práce – Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy;
EN 16907-4:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-5 (72 1017)
kat.č. 507040
Zemní práce – Část 5: Kontrola kvality; EN 16907-5:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-6 (72 1017)
kat.č. 507043
Zemní práce – Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody;
EN 16907-6:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 13497 (72 7106)
kat.č. 506379
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti
vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu+);
EN 13497:2018; Platí od 2019-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13497 (72 7106) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti
vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu;
Vydání: Říjen 2003

ČSN EN 17101 (73 2905)
kat.č. 506380
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody
pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační
systémy (ETICS); EN 17101:2018; Platí od 2019-04-01