Nové normy 09/15

/autor: /
Dne 8. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2015. 


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (72 1891) 

kat.č. 98047 
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady –
Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
Vydání: Září 2015
S účinností od 2016-05-31 se zrušuje
ČSN EN 12326-1 (72 1891) Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější
obklady – Část 1: Specifikace výrobku; Vydání: Březen 2005 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12326-1 ed. 2 (72 1891) Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici; Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1793-4 (73 7060)

kat.č. 98436
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností – Část 4: Vnitřní charakteristiky – Určení hodnot difrakce in situ
Vydání: Září 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 1793-4 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností – Část 4: Vnitřní charakteristiky – Určení hodnot difrakce in situ; Vydání: Duben 2005
ČSN EN 16153+A1 (74 7722)
kat.č. 98244
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější
použití ve střechách, stěnách a stropech – Požadavky a zkušební metody
Vydání: Září 2015
S účinností od 2016-12-31 se zrušuje
ČSN EN 16153 (74 7722) Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy,
stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013
ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725)
kat.č. 97695
Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy –Průmyslově
vyráběné výrobky – Specifikace

Vydání: Září 2015
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725) Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy –
Prefabrikované výrobky – Specifikace; Vydání: Březen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN 

ČSN EN 12326-1 (72 1891)
kat.č. 98048
Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace výrobku
Vydání: Březen 2005 
Změna Z2
Vydání: Září 2015; Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1;
Vydání: Prosinec 2014 

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201)
kat.č. 97799 
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202)

kat.č. 97800
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového
polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203) 

kat.č. 97801
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204)

kat.č. 97802
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205) 
kat.č. 97803
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické
pěny (PF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206) 
kat.č. 97804
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového
skla (CG) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) 

kat.č. 97805
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité
vlny (WW) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208)

kat.č. 97806
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek
z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209)

kat.č. 97807
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210) 

kat.č. 97808
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité
výrobky (WF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
ČSN EN 16069 (72 7239) 
kat.č. 97809
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z1
Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13162+A1 (72 7201)

kat.č. 97690
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace+); EN 13162:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální
vlny (MW) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13163+A1 (72 7202)

kat.č. 97691
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace+); EN 13163:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového
polystyrenu (EPS) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13164+A1 (72 7203)

kat.č. 97692
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace+); EN 13164:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13165+A1 (72 7204)

kat.č. 97693
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace+); EN 13165:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166+A1 (72 7205)

kat.č. 97696
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické
pěny (PF) – Specifikace+); EN 13166:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
ČSN EN 13167+A1 (72 7206)
kat.č. 97697
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z pěnového skla (CG) – Specifikace+); EN 13167:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového
skla (CG) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13168+A1 (72 7207) 

kat.č. 97698
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace+); EN 13168:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
ČSN EN 13169+A1 (72 7208)
kat.č. 97780
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace+); EN 13169:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek
z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13170+A1 (72 7209)

kat.č. 97700
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z expandovaného korku (ICB) – Specifikace+); EN 13170:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z expandovaného korku (ICB) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13171+A1 (72 7210) 

kat.č. 97701
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité
výrobky (WF) – Specifikace+); EN 13171:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16069+A1 (72 7239)

kat.č. 97702
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace+); EN 16069:2012+A1:2015
Platí od 2015-10-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 16069 (72 7239) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace; Vydání: Květen 2013