Nový web izolace.cz

/autor: /

Od letošního května je pro vás spuštěna nová verze portálu www.izolace.cz. Celý web se zásadním způsobem změnil tak, aby všem náštěvníkům poskytnul maximum odborných informací v co nejpřehlednější formě.


Na portálu jsou zachovány všechny rozsáhlé databáze s informacemi o specializovaných firmách v oboru stavebních izolací i databáze s výrobky spadajícími do tohoto stavebního odvětví.


Všechny odborné články jsou strukturovány podle tématického zaměření. Pravidelně se můžete těšit na stále nová témata, která pro vás zpracovávají výzmamní odborníci nejen z České republiky a v naší redakci jsou lektorovány tak, aby byla zajištěna jejich velmi vysoká odborná kvalita.


Samozřejmě vás nepřestaneme informovat o významných výstavách a akcích spadajcích do zájmového spektra stavebních izolací, zůstávají vám k dispozici neustále se rozšiřující přehledy zajímavých internetových odkazů a elektronická knihovna.


Náš portál nadále bude mediálně spolupracovat při pořádání každoročních konferencí o stavebních izolacích. Pokračuje i mezi mnoha návštěvníky velmi využívané odborné poradenství a v neposlední řadě se společně budeme dále prodírat oblastí poruch stavebních izolací – nejžhavějším tématem, které pro vás nyní postupně zveřejníme jsou poruchy asfaltových šindelů.


 


Vzhledem k začátkům vás prosíme o schovívavost při případných ojedinělých výpadcích v některých částech portálu. Pokud budete mít nějaké dotazy, případně technické problémy k celému webu, pak nám je neváhejte poslat na e-amil: info@izolace.cz.


 


Přejeme vám všem příjemný pobyt na našich stránkách.