Odvodnění šikmých střech

/autor: /,

Slovinsko je zemí s velmi obdobnými stavebními tradicemi, jako jsou naše. Takže tradiční krytinou jsou pálené tašky, mnohdy bobrovky tak, jak je známe z naší střešní tradice. Kromě této společné tradice jsou střechy velmi dobře udržované a najít vady nebo poruchy není vůbec jednoduché. Nicméně na následujících obrázcích je patrné nevhodné vyřešení odvodnění šikmého střešního pláště historického objektu.

Maribor je druhým největším městem ve Slovinsku s téměř 100.000 obyvatel. Má samozřejmě bohatou historii, která začíná ve 12. století. Do roku 1919 pak bylo v rukou habsburské monarchie, takže společné prvky rakousko-uherského stavitelství jsou zde velmi patrné.
Vedle zámku je postavený objekt zámecké kaple, kde jsou patrné vady v technickém řešení odvodnění střešního pláště, které způsobily destrukci omítky v oblasti, která není chráněna před vlivem srážek.

Obr. č. 1 – městský zámek v Mariboru

Obr. č. 2 – celkový pohled na kapli městského zámku v Mariboru

Obr. č. 3 – poškození povrchových úprav v oblasti odvodnění šikmého střešního pláště

Absence klempířských prvků v této oblasti způsobuje, že srážková voda není řádně odvedena do okapních žlabů a teče po fasádě.

Obr. č. 4 – detail odvodnění

Na posledním obrázku je patrný konstrukční detail, kde chybí klempířské ukončení skládané krytiny. Okapnice, které by odvedly vodu do žlabu. Ty by též zajistily, že by srážková voda byla usměrněna do okapů a netekla by všude okolo.
I u historických staveb je nutné překročit snahu o autenticitu a snažit se, aby fungovaly dlouhodobě a bez poruch. Tedy při puristickém zachovávání původního technického řešení je omezena i životnost a musí se neustále opravovat.