Patologické signály syntetických fólií – provádění konstrukčních detailů

/autor: /,

Hydroizolační systém se skládá z plochy a konstrukčních detailů. I když v ploše se vyskytují různé vady svařování, daleko významnější jsou vady v provádění izolačních systémů v konstrukčních detailech. Občas mám dojem, že nevěřím vlastním očím, co vidím, ale realita života je pěkně tvrdá a vady, které občas vídám, jsou zarážející.

Základní parametry u konstrukčních detailů, které mohou být poruchové:
1. svařování (u konstrukčních detailů se musí provádět ruční svařování, které vyžaduje složitější ne pomocí automatů v ploše);
2. Detail musí být opracovatelný, tj. ke všem svarům tedy musí být přístup, který garantuje jejich kvalitní provedení;
3. Hydroizolace, které opracovávají konstrukční detail, musí být řádně nařezány, resp. optimální je použití zesilující tvarovky, řádně opracované;
4. Hydroizolace musí být přikotvena k podkladu tak, aby její poloha byla stabilní.

Obr. č. 1 – opracování koutu

Veškeré řezané části opracování konstrukčních detailů musí být zaobleny (ne hranaté, ne ostré) tak, aby se vzájemní spolehlivě svařily, stejně tak jako v koutech a rozích musí být osazeny tvarovky, které tyto kouty a rohy zesílí.

Obr. č. 2 – učebnicový detail patologie stavebních detailů je na něm špatně vše, na co si člověk vzpomene.

Kromě mechanického kotvení, které patří do jiné kapitoly, je zde „dokonale“ proveden přechod vodorovná svislá i s ukončením na svislé konstrukce (resp. prostupy). Teoreticky by měla být izolace vytažena min. 150 mm na vlastní plochu hydroizolace a tam ukončena přivařením na poplastované liště nebo sevřená kolem prostupujícího tělesa. Současně veškeré styky tří oizolovaných by měly být opatřeny tvarovkami, což také zde není.

– Ukončení izolace na prostupujícím tělese samolepkami je naprosto nevhodné, protože životnost tohoto detailu je rok, nejvýše dva.
– Vytažení je nízké.
– Ukotvení na svislých je nedostatečné a systémově jiné, není zde ani pásek z poplastovaného plechu, ani není hydroizolace sevřena páskou.
– Přepáskování ukončení izolace se již trhá proto ukončovací pásky nemají dostatečnou pevnost.
– Nejsou použity zesilující tvarovky.
– Aby byla fólie vzájemně dobře svařitelná, je potřeba se vyhnout různým cípům a pravým úhlům. Svařované části je potřeba stříhat dokulata tak, aby se při zaválečkování spolehlivě fólie spojily.

Obr. č. 3 – špatné řešení koutu – bez zesilující tvarovky
Současně je nutné si všimnout rozdílného přesahu na vodorovnou.

Obr. č. 4 – nedostatečné navaření syntetické fólie k patnímu úhelníku

Obr. č. 5 – detail naprosto nedostatečného svaru, přivaření k patnímu úhelníku

Obr. č. 6 – prostup těsně u atiky, resp. výstupu na střechu

Do oblasti označené (1) se žádný izolatér spolehlivě nedostane, takže tam nemůže být proveden řádný a dostatečně pevný spoj. Hydroizolace na prostupu je ukončena dotmelením (2), bez jakéhokoliv mechanického sevření tak, aby fólie nemohla samovolně sjíždět. Tvarovka, která má obalovat prostupující těleso by měla být pravidelná, komplexně obalující prostupující těleso, místo toho je v místě (3) příliš zkrácena, takže neobaluje spolehlivě prostupující kruhový profil. Profily žebříku jsou při prostupu oplechováním pouze dotmeleny (4).

Příklady ze života (tvrdého)

Obr. č. 7 – prostup pro bleskosvod

Kromě deformace a utěsnění kolem vlastního prostupu, který je o několik čísel větší, je tento prostup správně, ale jeho deformace a velikost tuto tvarovku určují, pro řešení prostupů jiných průměrů, než má bleskosvod.

Obr. č. 8 – opravdu „vysoko“ vytažená hydroizolace na kruhový prostup

Samozřejmě je hydroizolační povlak vytažen naprosto nedostatečně vysoko na kruhový prostup. Kromě toho, že by výška vytažení měla být více jak 150 mm, ještě navíc by měla být hydroizolace sevřena svíracím páskem, ten zde také absentuje.

Obr. č. 9 – opracování kruhového prostupu

Opracování detailu z jednotlivých segmentů, které jsou vzájemně svařeny. Toto řešení je naprosto nevhodné a je nutné tento detail provádět z tak, aby tam bylo co nejméně svarů, tj. buď pomocí tvarovky, nebo pomocí jednoho prvku, který je vytažen na prostupující těleso a druhého, který obaluje tvarovku a spolehlivě přivařen na část vytaženou na prostup z plochy.