Tepelné izolace pomocí počítače

/autor: /

Přinášíme výsledky poslední ankety, ve které jsme se ptali na otázku, zda při návrzích tepelných izolací využíváte speciální výpočtové programy.


Do hlasování se celkem zapojilo 344 návštěvníků našeho webu. Čtvrtina z nich uvedla, že se nezabývá návrhy tepelných izolací.


Zbývající část hlasujících pak potvrdila stávající trend výpočetní techniky a uvedla, že při návrzích tepelných izolací používá specializovaného softwaru, resp. výpočetní techniky. Bez počítače se v dnešní době neobejde při tepelně technických výpočtech 25% lidí, dalších 25% používá techniku při složitejších návrzích.


Zcela na svůj vlastní úsudek a pocit se spoléhá během navrhování tepelných izolací 22% hlasujících.


Za redakci www.izolace.cz vám všem přejeme, ať vás technika nezlobí a vámi navrhované konstukce jsou kvalitní a bezchybné.