Veletrh Střechy Praha, 27.-29.1.2011

/autor: /

Dne 27.1.2011 v 9 hodin ráno za doprovodu slunečného, ale mrazivého počasí, odstartoval 13. ročník velkého střechařského klání na pražském holešovickém Výstavišti. Mezinárodní veletrh zaměřený na renovaci a údržbu střech – Střechy Praha. V Průmyslovém paláci představili zástupci firem novinky v oboru doplněné o praktické ukázky. Zároveň se zde představily společnosti s látkou úsporných energií a obnovitelných zdrojů, a to v rámci souběžně probíhající výstavy Solar Praha. V přednáškových sálech probíhaly tradičně semináře a odborné přednášky, kde se návštěvníci mohli dozvědět něco z praktických zkušeností zdejších odborníků. První večer veletrhu byly zveřejněny výsledky soutěže MetalStar – memoriál Jiřího Krmáška, kde se letos soutěžilo v kategorii novostavby, rekonstrukce a věže. Tuto soutěž vyhlásila před rokem redakce Střechy-Fasády-Izolace ve spolupráci s CKPT a společností Střechy Praha. Cílem této aktivity je poukázat na krásu a náročnost klempířského řemesla a vyzdvihnout kvalitní díla a jejich realizátory. Novinkou letošního ročníku je soutěž „Zlaté slunce“. Střechy Praha mají svou „Zlatou tašku“ a Solar Praha má nově „Zlaté slunce“. Zajímavým počinem, se kterým nelze než souhlasit, je nově vzniklý projekt „Schody do nebe“, který vznikl pro podporu dětí z dětských domovů. Je určen chlapcům z devátých tříd, kteří by měli zájem vyučit se v oboru tesař, pokrývač či klempíř ve středním odborném učilišti stavebním pod patronátem společnosti První Chodská. Cílem projektu je usnadnit chlapcům vstup do života s tím, že jim bude poskytnuto zázemí a podmínky pro to, aby se v klidu mohli vyučit řemeslu a osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu. Ve střední hale Průmyslového paláce si měli možnost všichni návštěvníci veletrhu prohlédnout navíc unikátní sbírky střešních krytin „Tegularium“ pana Richarda Mlýnka obsahující exponáty jak z našich zemí, tak ze zahraničí. Tegularium působí jako dokumentační, studijní a oborově vzdělávací centrum v oblasti historických i soudobých střešních krytin. Rovněž ve střední hale Průmyslového paláce probíhaly okomentované ukázky novinek některých společností. Jednu z novinek představila také společnost A.W.A.L. s.r.o., expertní a projektová kancelář, která do svých služeb zařadila měření vlhkostních poruch metodou impedanční defektoskopie. Přístroj s názvem DEC SCANNER – nedestruktivní vlhkoměr na střechy – si mohli návštěvníci sami vyzkoušet.
Letos se nezapomnělo ani na nejmladší návštěvníky, tedy děti, pro které byla připravena ve střední hale Průmyslového paláce lezecká stěna.
V sobotu 29.1.2011 v 17 hodin byl veletrh ukončen a pořadatel – Střechy Praha s.r.o. – si nemohl na účast návštěvníků stěžovat. Více informací o veletrhu Střechy Praha se dozvíte na stránkách www.strechy-praha.cz.


Kateřina Zelená, redakce Izolace


Zdroj: www.strechy-praha.cz
Foto: Kateřina Zelená