Webinář o problematice pěnového skla

/autor: /, ,

Od ostatních tepelných izolací se svými vlastnostmi výrazně odlišuje deskový  tepelně izolační materiál na bázi pěnového skla – s názvem Foamglas®. Svou výjimečnost získává díky vysoce kvalitní surovině (kombinace zcela nového skla a selektovaného skelného recyklátu) a 70 letům vývoje technologie výroby.

Svou nízkou tepelnou vodivostí (λ ≤ 0,036 až 0,050 W/mK, dle typu) se řadí mezi kvalitní tepelné izolace. Unikátní jsou však jeho doplňkové vlastnosti, které fungují současně s tepelným izolováním:

  • sklo je zcela parotěsné – je neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry (μ ≈ ∞)
  • sklo je zcela nenasákavé – nenavlhá ani vlivem difúze a kondenzace vodní páry
  • sklo je zcela nehořlavé – nevyvíjí kouř ani toxické spaliny (třída A1)
  • sklo je extrémně únosné – funguje zcela bez stlačení (pevnost v tlaku mezi 0,5 až 2,75 MPa)
  • sklo je velmi odolné – odolává všem biologickým škůdcům i většině chemikálií
  • sklo je efektivní – vlastnosti izolace Foamglas® se nemění po celou dobu životnosti, která přesahuje 100 let
  • sklo je ekologické – Foamglas® nezatěžuje životní prostředí při výrobě, při použití ani po skončení životnosti. Lze jej velmi snadno a účelně recyklovat.

Doporučení

Vzhledem k uvedeným výrazným odlišnostem od běžných tepelných izolací jsou specifické i způsoby aplikace izolace Foamglas®.

Proto výrobce této unikátní tepelné izolace připravil na svých webových stránkách sérii webinářů, které tyto odlišnosti, správnou aplikaci i její varianty popisují. Webináře jsou volně přístupné na adrese:

https://www.foamglas.com/cs-cz/poradenske-centrum/general-advice/foamglas-academy