Závěrečná zpráva veletrhu STŘECHY PRAHA

/autor: /

Jubilejní 15. ročník odborného veletrhu STŘECHY PRAHA proběhl společně s 9. ročníkem specializované výstavy SOLAR PRAHA a novým projektem ŘEMESLO PRAHA 6.–9. 2. 2013 v prostorách PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se konal 1. ročník veletrhu For Pasiv.


Slavnostního zahájení se zúčastnili kromě jednatelů společnosti Střechy Praha Ing. Jitky Šefránkové, Ing. Vladimíra Zábranského a Ing. Vratislava Kroce také prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. – prorektor ČVUT pro výstavbu a investiční činnost a vedoucí ústavu Stavitelství I. fakulty architektury ČVUT v Praze, Ing. Pavel Ševčík – víceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. Pavel Křeček – předseda České komory autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbe a Jiří Vrňata – cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.


Veletrhy nabídly široký výběr produktů od střešních krytin, nosných konstrukčních systémů, izolací, strešních oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby, obvodových plášťů, fotovoltaiky, solární termiky po nářadí a nástroje, techniku, osobní pracovní vybavení řemeslníků a nabídku řemeslných prací. Celou akcí se prolínalo téma úspor energií. Novinkou letošního ročníku byl projekt Řemeslo Praha, veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků, jehož cílem je přiblížit řemeslo mladým lidem, ale i všem ostatním, aby se z něj stal opět respektovaný i finančně výhodný obor.


„To, že veletrh se postupně stal jednou z nejvýznamnějších akcí ve svém oboru a skutečným svátkem všech střechařů, je predevším zásluhou našich vystavovatelů. Právě jim bych chtela zvlášt poděkovat za jejich dlouhodobou podporu a úcast na veletrhu. Velký dík patří též odborným garantům, bez jejichž pomoci bychom jiste neměli tak kvalitní doprovodný program“.


Celá závěrečná zpráva.