Zelená úspora – chcete zateplit dům? Důraz na kvalitní přípravu technických podkladů

/autor: /

Snad všechny informační portály zasáhla záplavová vlna o nabízených dotacích na zateplení domu či na nové zdroje vytápění.


Pokud se chcete dostat mezi ty, kteří dotaci na zateplení bytového či rodinného domu dostanou, nesmíte podcenit přípravu technických podkladů.


Pro dotaci je potřebné nechat si zpracovat odborný posudek, kterým doložíte požadované údaje podle toho, na jakou dotaci chcete dosáhnout. U komplexního zateplení bytových domů takový posudek musí obsahovat  minimálně výpočet  potřeby tepla a stavebně technické posouzení budovy.


Neméně důležité pro stanovení rozsahu požadovaných podkladů  je znát stanovisko stavebního úřadu k plánovaným úpravám.


Projektové podklady mohou zpracovávat různí odborníci (autorizovaní inženýři,architekti, technici či energetičtí auditoři). Specializované kanceláře jsou Vám schopny nabídnout komplexní zpracování technických a projektových podkladů a technickou pomoc.


Tyto kanceláře jsou schopny odpovědět Vám na otázky typu:


          jaká technická opatření a v jaké kvalitě jsou nezbytně nutná pro Váš dům


          máte-li šanci dosáhnout  na dotaci


          prvotní odhad nákladů navrhovaných úprav


          prvotní finanční rozvaha – odhad vynaložených nákladů x výše možné dotace


 


Jednou z takových společností na našem trhu je například společnost A.W.A.L. s.r.o. s dlouholetou tradicí a zkušenostmi  v oblasti tepelné techniky, energetiky a zateplování www.awal.cz. Tato společnost nabízí mimo jiné konzultace při rozhodování o Vašich technických možnostech, včetně energetického a tepelně technického zhodnocení objektu, dále veškeré služby od odborného posudku k projektu.


Aby Vaše vynaložené úsilí na realizaci úprav se státní podporou bylo úspěšné, doporučujeme se obrátit v projektové přípravě právě na renomované společnosti s dlouholetou praxí, které jsou schopny komplexně řešit Váš problém v jakémkoliv stupni a zajistí Vám pro Váš projekt jak spolupráci energetického auditora, tak autorizovaného inženýra či architekta.


 


Redakce