DEFEKTY BUDOV 2023

Datum konání
23. 11. 2023–23. 11. 2023, 8:00 - 18:00
Téma
Fotovoltaika - Nové zkušenosti
Typ události
Konference
Místo
České Budějovice
Adresa
VŠTE České Budějovice

15. mezinárodní vědecká konference DEFEKTY BUDOV
Téma: Fotovoltaika – nové zkušenosti

Program:

I. blok: Fotovoltaické systémy na šikmých střechách

Fotovoltaické systémy – základní přehled a legislativa
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární Asociace)

Fotovoltaika na střechách se skládanou keramickou krytinou
Mgr. Daniel Frejvald (Wienerberger s.r.o.)

Fotovoltaika na střechách s plechovou krytinu
Miroslav Oudes (PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.)

II. blok – Fotovoltaické systémy na plochých  střechách – Sdružení výrobců pro ploché střechy

Fotovoltaické systémy na plochých střechách
Blerand Osmani (ERDENERGIE s.r.o.)

Odvodnění, záchytné systémy a prostupy na střechách s FV
Ing. Lukáš Smolík (TOPWET s.r.o.)

Problematika přitížení střechy z TR plechu FV panely. Tenkostěnné výztuhy v TR plechu pro prostupy s požární odolností
Ing. Miloš Lebr, CSc. (Kovové profily s.r.o.)

Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce, střešní skladby a FV
Ing. Tomáš Gajdzica (EJOT CZ, s.r.o.)

FV z pohledu výrobců povlakových krytin
Ivan Kučera (Fatra, a.s.)

FV z pohledu výrobců tepelných izolací
Ing. Martin Link  (Puren s.r.o.)

III. blok – Fotovoltaické systémy na vegetačních střechách a bezpečnost fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy na vegetačních střechách
Ing. Pavel Dostal (GreenVille service s.r.o.)

Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů
Ing. Jaroslav Soukup (HZS Jihočeského kraje)

Fotovoltaika na střechách z pohledu statika a znalce
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. (ZČU Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky, VEJVARA PROJEKT s.r.o.)

Záštity: ČKAIT, Sdružení výrobců pro ploché střechy