Zelená střecha 2023

/autor: /

Soutěž „Zelená střecha roku“ již deset let mapuje situaci na trhu zelených střech v České republice. Patnáct objektů přihlášených do letošního ročníku navštívili členové odborné poroty v polovině června. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září 2023 v Ostravě, v rámci mezinárodní konference Zeleň na budovách jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu. Mediálním partnerem konference byl odborný portál Izolace.cz.

Při hodnocení se porotci zaměřili na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu a také na aktuální stav zelené střechy.

Hlavní kategorie

Vítězem se stala zelená střecha v pražské ZOO, která ukazuje řešení, jak moderní budovy začlenit do krajiny. Obří pavilon goril, postavený na úpatí vršku se středověkou usedlostí, dokonale splynul s okolními loukami díky svému oblému organickému tvaru a vegetaci na střeše.

1. místo: Zoo Praha – Rezervace Dja, pavilon goril

Autoři projektu: ABM architekti, Ing. Eduard Chvosta, Ing. Maxim Turba

Zhotovitel: Garpen Zahradnická spol. s r.o.

Investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Stříbrná medaile putuje do Brna, a to vstupnímu objektu koupaliště Biotop Brno-jih, jehož zelenou střechu tvoří tři odlišné části. Záměrem bylo dodržet architektonický tvar vlny a zároveň využít potenciál střechy k založení druhově rozmanité luční vegetace.

2. místo: Vstupní objekt koupaliště Biotop Brno-jih

Autoři projektu: P.P. Architects s.r.o.

Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-jih

Třetí místo získala zelená střecha Vinařství Gurdau, při jehož vzniku byl kladen velký důraz na začlenění stavby do volné krajiny. Oblouková střecha nad objektem je řešena jako kombinace extenzivní a polointenzivní vegetační střechy, okolí stavby je doplněno keři a vzrostlými stromy, které prorůstají „proděravělou“ střechou.

3. místo: Zelená střecha Vinařství Gurdau

Autoři projektu: Ing. arch. Aleš Fiala, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Markéta Jurečková

Zhotovitel: Zahrady Zapletal s.r.o.

Investor: Vinařství Gurdau s.r.o.

Kategorie Školská zařízení

Vzhledem k tomu, že letošní ročník se vyznačoval velkým zastoupením škol, rozhodli se porotci tuto kategorii vyčlenit a hodnotit školská zařízení zvlášť.

První místo získala Základní škola ve Zdiměřicích, která se pyšní sloganem „Škola 21. století – pod zelenou střechou“. Vegetace pokrývá střechy veškerých objektů školy včetně dvou tělocvičen a zaujímá plochu středně velkého fotbalového hřiště. Její převládající funkcí je zadržování dešťové vody, ochlazování budovy a zlepšování mikroklimatu. Toto dílo také získalo s nejvíce hlasy Cenu veřejnosti.

1. místo: Základní škola Zdiměřice

Autoři projektu: Hexaplan International spol. s r.o. – Ing. arch. Josef Pálka (generální projektant), Ing. Jana Vrbasová (zeleň)

Zhotovitel: Azeleň s.r.o.

Investor: Město Jesenice

Druhé místo si odnáší edukační střešní terasa Střední odborné školy Jarov, která je koncipována pro výuku nejen zahradnických oborů, ale i stavebních. Je rozvržena na dílce v podobě včelích pláství, kdy v každé buňce je jiná skladba vegetace s využitím různých materiálů a substrátů pro střešní zahrady.

2. místo: Střední odborná škola Jarov – edukační střešní zahrada

Autorka projektu: Ing. Jitka Gabrielová, Ing. Aneta Hradecká

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Investor: Střední odborná škola Jarov

Třetím místem byla oceněna zelená střecha nového pavilonu základní školy v Židlochovicích. Na jeho ploché střeše, stejně jako na střeše zrekonstruované jídelny, byly založeny extenzivní a polointenzivní zelené střechy. Mají funkci jednak estetickou, protože jsou viditelné z oken školy, ale také ekologickou a vzdělávací.

3. místo: Základní škola Židlochovice

Autorka projektu: Ing. Jitka Vágnerová

Zhotovitel: Zahrady Zapletal s.r.o.

Investor: Město Židlochovice

Kategorie Rodinná zelená střecha

Vítězem této kategorie se stala zelená střecha obytného altánu, který je citlivě zasazen téměř do koruny stávajícího stromu.

1. místo: Zelená střecha na obytném altánu

Autor projektu: Ing. Ferdinand Leffler, Atelier Flera

Zhotovitel: HT Izol s.r.o.

V zahradě samostatně stojící altán slouží především k rekreaci obyvatel přilehlého rodinného domu. Navíc se zde nachází jeden z nejmenších komerčních pivovarů v republice. Majiteli a sládkovi Tomáši Křížkovi se tím splnil sen, mít na zahradě pivovar. Součástí altánu je schodiště na zelenou střechu, jejíž funkce je nejen pohledová a estetická, ale funguje také jako odpočinková zóna.

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná Sekce Zelené střechy