Adhezivita termobodů u šindelů

/autor: /

V našem putování po poruchách střešních plášťů, kde jsou použity živičné šindele, se nyní podíváme na problematiku adhezivity termobodů a její dopad na kvalitu pokládky krytiny.


Mezi laickou veřejností kolují představy o tom, že tzv. termobody mají „samosvařitelý efekt“, což znamená, že se živičný šindel „sám slepí“ dříve nebo později po položení na střechu. Tato informace je pochopitelně zavádějící a jejími důsledky jsou značné poruchy celých střešních konstrukcí.


V případě že není krytina položena během extrémně vysokých venkovních teplot, nemůže dojít k samovolnému přilepení šablon pomocí termobodů. Po většinu roku nelze s tímto fenoménem v našich klimatických podmínkách počítat.


S vyjímkou  několika málo klimaticky příznivých okamžiků (kdy je naopak montáž šindelů technologicky obtížná) je nutno termobody aktivovat vhodným zdrojem tepla tak, aby se šindele slepily již během vlastní pokládky.

Toto a text: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia, s.r.o.