Co přinesla konference IZOLACE 2013

/autor: /

Dne 6.2.2013 se uskutečnil již 14. ročník konference Izolace. Loňské spojení konference s veletrhem „Střechy Praha“ se osvědčilo, a tak se i letošní ročník uskutečnil v přednáškovém sále na výstavišti v Praze-Letňanech souběžně s prvním dnem mezinárodního veletrhu „Střechy Praha“. Účastníci konference tak mohli v rámci vložného na konferenci navštívit mezi přednáškami či v dalších dnech i tuto odbornou výstavu.


Na úvod několik statistických údajů. Konference se zúčastnilo bezmála 180 posluchačů (maximální kapacita sálu) a celkem zaznělo 15 odborných příspěvků rozdělených do 5 bloků. Konferenci již tradičně moderoval doc. Kulhánek (FSV ČVUT). Záštitu nad konferencí převzali Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Centrum stavebního inženýrství. Poděkování patří také partnerům konference, zejména společnosti Fatra a.s., dále společnostem TOPWET s.r.o., AXTER CZ s.r.o. a Triflex GmbH. Mediálními partnery letošního ročníku byli časopisy ASB, Materiály pro stavbu, Střechy-fasády-izolace, Stavební noviny, dále společnosti PP Press a Stavokonzult a internetový portál TZB-info.


Na konferenci stejně jako loni proběhlo slavnostní vyhlášení Memoriálu Antonína Fajkoše s předáním cen studentům, kteří se svými odbornými pracemi uspěli u odborné poroty. Program konference završilo losování tomboly s bohatou nabídkou cen. U publika sklidily úspěch zejména dětské hračky věnované do tomboly hlavním partnerem konference společností Fatra a.s. Díky štědrým příspěvkům účastníků konference se podařilo vybrat 6.000,- Kč! Celý výtěžek putuje jako každý rok na dobročinné účely. V letošním roce je věnován chráněné dílně Eliáš, která se věnuje tělesně a mentálně hendikepovaným. V rámci konference představila Dílna Eliáš svou nezastupitelnou činnost v oblasti sociální práce a v prodejním stánku v předsálí mohli návštěvníci zakoupit i výrobky klientů dílny.


Letošním tématem konference byly poruchy plochých střech. Příspěvky, které na konferenci zazněly, byly hodně orientovány na praxi. Posluchači měli možnost shlédnout mnoho ukázek chybně provedených plochých střech, poškozených hydroizolačních povlaků apod. O své zkušenosti s výrobními poruchami hydroizolačních materiálů se podělil odborný garant konference, Ing. Marek Novotný Ph.D. Průřez historickým vývojem norem z oblasti střešních plášťů a hydroizolací zmapoval vedoucí přípravného výboru, doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. Zajímavý pohled na problematiku hydroizolací nabídl Ing. Synek ve svém příspěvku „Hodnocení poruch hydroizolací z hlediska dodavatele stavby.“ Často zmiňovaným problémem bylo kotvení povlakových hydroizolací, kterému se v různých směrech věnovalo hned několik přednášejících. V přednášce Ing. Rothbauera byl představen ne příliš známý způsob kotvení fóliových izolací, tzv. indukční kotvení, které bylo porovnáno s klasickým způsobem kotvení. Konference byla letos obohacena i o mezinárodní účast. Kromě tradičního zastoupení slovenských odborníků letos se letošního ročníku zúčastnil i Ing. Thorsten Hiedels z Německa, který vystoupil se svým příspěvkem na téma „Srovnání technických vlastností a rizik v současné době používaných stěrkových izolací“.


I ostatní příspěvky zde nejmenované nabídly posluchačům neméně zajímavé a poučné informace, a tak budou stejně jako v předchozích ročnících postupně uveřejňovány na portálu www.izolace.cz. Prozatím si můžete níže prohlédnout seznam všech příspěvků, které se ke konferenci IZOLACE 2013 vztahují.


Během konference byl též představen loni obnovený „Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR“, který se snaží podporovat dodávání výrobků potřebné kvality a parametrů na český trh.
Zmíněno bylo též nové „Sdružení výrobců pro ploché střechy“, které připravilo souhrnný dokument obsahující podmínky návrhu, realizace a údržby střešního pláště, které prezentoval Ing. Matoušek.


Dle ohlasů účastníků lze konferenci hodnotit za vydařenou. Všem posluchačům i přednášejícím děkujeme za účast a těšíme se na shledání v příštím roce, tentokrát již u 15. ročníku! Už nyní přemýšlíme, jaká témata pro Vás připravit. Pomoci nám můžete i Vy – hlasujte v naší nové anketě!


 


Na obdobné téma:
Konference Izolace 2013 v obrazech